Utveckling och Motivation

Skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, seminarier och workshops som fungerar!Är det dags att utvecklas?

Vi erbjuder effektiva föreläsningar, workshops och utbildningar för företag och organisationer inom offentlig verksamhet. Givetvis skräddarsydda för att matcha din organisations behov och de utmaningar ni står inför. Våra föreläsare, seminarie- och kursledare hör till Sveriges elit inom:

Ledarskap - Medarbetarskap - Kommunikation - Bemötande - Social media

Vi specialanpassar utbildningen/föreläsningen/worskhopen efter just era behov, utmaningar och målbild. Vi har lång erfarenhet och kan därför skräddarsy en kompetensförstärkande insats som verkligen fungerar!

Alla våra utbildningsprogram är skalbara. Det vill säga de kan genomföras som;

 • föreläsningar
 • seminarieserier
 • workshop
 • allt från korta utbildningar till hela processupplägg


Ring oss! Vi finns i Stockholm och Göteborg!
Vi ger dig tips och råd på hur du ska lägga upp en föreläsning eller utbildning som verkligen fungerar!


Stockholm 08-684 049 24
Göteborg 031-724 43 80
e-post info@skillspartner.comHär följer exempel på föreläsningar och utbildningar vi skräddarsytt för kunders räkning                                                                

 

CHEFS- & LEDARUTBILDNINGAR

 • Ny som chef
 • Ny som teamledare
 • Ledarskap för effektiva team
 • Autentiskt ledarskap
 • Karismaledarskap
 • Förändringsledarskap, utveckla och förändra
 • Kommunikation för ledare
 • Företagskultur
 • Att leda chefer
 • Högpresterande arbetslag
 • Personlig effektivitet och planering
 • Att hantera svåra samtal och situationer
 • Medieträning - att hantera media
 • Företagskultur och värderingsgrunder
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Ledarskap och kommunikation
 • Samarbete med olika typer av människor
 • Employer Branding
 • Attraktiva arbetsplatser
 • Generationsväxling
 • Morgondagens arbetsgivare


KOMMUNIKATION

 • Praktisk presentationsteknik
 • Ordets makt och retorikens möjligheter
 • Argumentation
 • Retorik
 • Kroppsspråk
 • Använd din röst rätt
 • Omedveten kommunikation och kroppspråk
 • Härskartekniker
 • Individuell talarträning
 • Konflikthantering
 • Internationell kommunikation
 • Medieträning - att hantera media

 

MEDARBETARSKAP

 • Företagskultur och värderingsgrunder
 • Medarbetarskap
 • Högpresterande arbetslag
 • Arbetsglädje
 • Stress och stressmedvetenhet
 • Personlig utveckling
 • Den goda arbetsplatsen
 • Etik och relationer
 • Social kompetens: på vilket sätt kan social kompetens bidra till bättre och mer effektiva arbetsplatser
 • Teamutveckling


BEMÖTANDE

 • Strategiskt bemötande - eller hur du får organisationen att leva sitt varumärke
 • Strategiskt bemötande – ett effektivt sätt att utveckla verksamheten (för offentliga verksamheter)
 • Värdskap
 • Service till 1000
 • A complaint is a gift
 • Kundservice och kundvård för detaljhandeln
 • Kundservice kundvård för support- och kundtjänstpersonal


AFFÄRSMANNASKAP & FÖRSÄLJNING

 • Bemötande
 • Kundservice och Kundvård
 • Förhandlingsteknik
 • Stärk din försäljning med effektiv mötesbokning
 • Personlig effektivitet och planering
 • Försäljning
 • Från ordermottagning till effektivt innesälj
 • Säljträning och affärsmannaskap
 • Vinnande förhanling
 • Renovering av säljprocessen
 • Ingen är född säljare
 • Det goda kundbesöket
 • Avslutsteknik
 • A complaint is a gift
 • Digital marknadsföring för säljare


MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

 • Mångfald
 • Kvinnor, män och alla vi andra
 • Alla är vi minoriteter
 • Interkulturell kommunikation


VARUMÄRKE

 • Varumärkets funktion och roller
 • Det personliga varumärket/Personal branding
 • Att bygga varumärke med hjälpa av sociala medier

STYRELSEARBETE

 •  Styrelsearbete i praktiken

KREATIVITET
 • Kreativt tänkande och konstruktiv problemlösning 
 • Affärskreativitet - hur vi kan bli mer framgångsrika genom att utveckla vår kreativa förmåga
 • Du är mindre kreativ än du tror, men mer kreativ än du anar
 • Kreativ försäljning
 • Så utvecklar du din egen kreativitet

SOCIALA MEDIER OCH DIGITAL MARKNADSFÖRING
 • Digital marknadsföring 1 (GRUNDKURS) 
 • Digital marknadsföring för Key Account Managers
 • Online-marketing
 • Rekrytering med hjälp av LinkedIn
 • Att bygga ett starkt varumärke med hjälp av sociala medier
 • Digitala strategier
 • Social media - strategier, möjligheter och begränsningar
 • Trender i molnet
 • Blogg- och twitter-skola
 • Verksamhetsnytta med mobila strategier


TRENDER OCH FRAMTID

 • Pågående samhällstrender och deras inflytande på näringsliv och offentlig förvaltning
 • IT som samhällsförändrare 2000-talets marknadssamhälle
 • Framtidens myndigheter
 • Framtidens skola, sjukvård, försvar, företagande, ledarskap
 • Reality Bites. (för konsumenter, medborgare och/eller medarbetare)
 • Ohållbara människor - konsumenter ur ett kulturanalytiskt perspektiv
 • Vem pallar trycket? - Om vår moderna livsstil
 • Trendskiften - en framtidsförsäkring
 • Konsumtionsmönster

HÄLSA OCH FRISKVÅRD

 • Hållbarhetsfaktorer i högpresterande organisationer
 • Positiv stress i organisationer
 • Hälsokompetens för chefer - Verktygen för att sköta om sig själv och sin personalgrupp.
 • Företagskulturen - En avgörande framgångsfaktor
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Livsbalans och stresshantering
 • Mindfulness

 

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer