Integritetspolicy - Skillspartner//Greenback AB

Behandlingen av personuppgifter
Syftet med denna policy är att säkerställa att Skillspartner//Greenback AB, organisationsnummer 556620-2379 hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Personuppgiftsansvarig
Skillspartner//Greenback AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. Skillspartner//Greenback AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Registrerade uppgifter
Då personuppgifter kommer in till oss till exempel genom en beställning, en förfrågan, deltagande på arrangemang anordnat av oss, undersökningar, tävlingar eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev registreras namn, telefonnummer och e-postadress samt övrig information som du väljer att lämna in. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund av din yrkesroll och då vi har bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.


Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du till exempel skickar in/gör en en beställning, en förfrågan, deltar på arrangemang, i undersökningar, på tävlingar eller dylikt anordande av oss eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev sparar vi dina uppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt system och används för administration av beställda tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.


När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka du lämnat dem.


Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i vårt register komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Skillspartner//Greenback, i den utsträckning det krävs för att administrera och leverera den tjänst vi ska tillhandahålla. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.


I samtliga ovan nämnda situationer är Skillspartner//Greenback AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Skillspartner//Greenback AB använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.


Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.


Hur länge finns uppgifterna kvar

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.


Dina rättigheter

Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om detta genom att mejla oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära ändring genom att mejla oss. Om du vill att vi begränsar användningen av dina uppgifter, till exempel genom att vi sparar uppgifter som är relevanta för ett aktuellt uppdrag men inte skickar ut nyhetsbrev – så kan du mejla oss. Om vår behandling av dina personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att mejla oss. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du mejla oss. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Skillspartner//Greenback AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: info@skillspartner.com. Om du anser att Skillspartner//Greenbacks AB:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge klagomål om detta till Datainspektionen.


Besökaridentifiering

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.


De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

 

Tredjepartscookies
Skillspartner//Greenback AB använder Google Analytics för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information om hur webbplatsen används genom att spara cookies på användarens dator. Informationen som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google sparar och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv


Vidare använder Skillspartner//Greenbck AB Olark chat på vår hemsida för att kunna erbjuda en relevant och direkt kundservice. Olark använder cookies på vår webbsida för att kunna separera olika användares chattar, och för att kunna göra det möjligt för återkommande besökare att fortsätta en tidigare chatt.

Våra cookies är tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.


Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Skillspartner//Greenback AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer