Villkor & Säkerhet

Personuppgiftslagen
Skillspartner arbetar för att din integritet ska vara skyddad när du använder våra tjänster och vi hanterar dina kontaktuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Varför samlar vi in dina uppgifter
Genom att lämna din kontaktinformation, inklusive e-postadress, ger du ditt samtycke till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig och i övrigt ge dig en god service. Det kan handla om att kontakta dig angående en förfrågan du gjort, skicka information för att uppmärksamma dig på erbjudanden och tjänster som vi bedömer vara intressanta för dig och din organisation.

Vem får tillgång till dina uppgifter
Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter tlll tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att uppfylla Skillspartners åtaganden gentemot dig.

Avregistrering/Återkallande
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. foldrar, nyhetsbrev eller andra erbjudanden). Klicka på länken nedan.

Avregistrera mina uppgifter


Länkar
Skillspartner.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller dessa länkar för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom särskilda områden.

Upphovsrätt
Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.

Priser
Varje uppdrag är unikt. Efter behovsanalys lämnas offert med pris för det aktuella arrangemanget. Alla priser är exklusive moms och uppdragstagarens kostnader för resa, logi, etc.

Boknings- och betalningsvillkor
I samband med bokning och beställning, oavsett om den skett via mejl, telefon eller på annat sätt, utgår en bekräftelseavgift om 30% av överenskommet arvode som skall vara betald inom 15 dagar eller senast i samband med att arrangemanget genomförs. Bekräftelseavgiften återbetalas ej om ni ensidigt inställer engagemanget. Återbetalning sker endast i det fall bokad aktör ej kan genomföra uppdraget. Annan ersättning utgår ej.

Resterande del faktureras med 30 dagar och förfallar i samband med arrangemangets genomförande. Ev utlägg för resor och logi faktureras efter genomförande av arrangemanget.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 8% över gällande diskonto.

För resterande belopp gäller följande avbokningsvillkor:
Avbokning 8 till 4 veckor innan arrangemanget debiteras 50 %.
Avbokning 4 veckor till 0 veckor innan arrangemanget debiteras 100 %.

Om särskilda kostnader uppkommit till följd av avbeställningen, skall dessa tillfullo ersättas av beställaren. Avbokning skall ske skriftligen via post, e-mail eller fax.

Reklamation
Eventuella reklamationer skall göras skriftligen och vara Skillspartner tillhanda senast 10 dagar efter arrangemanget. 

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer