Angela Ahola

Angela Ahola - Skulle du köpa dig själv? Förtroende och inflytande i det första intrycket.

Angela Ahola är forskare och doktor i psykologi och har gjort teorier och praktisk kunskap om mänskligt beteende tillgängligt för alla. Vad är det vi strävar efter att förmedla och hur kan du sticka ut i konkurrensen och vad det är som ger den där extra kundupplevelsen.
Vad är det som avgör om andra vill samarbeta med dig, anställer dig eller köper av dig? Vad är det som styr våra val och beslut, ger oss inflytande och förutsättningar att påverka andra?
Vad är det som gör att vi gillar och känner förtroende för vissa personer, varumärken eller organisationer?

Ofta gör vi saker som vi inte tänker på men som ändå påverkar hur människor i vår omgivning uppfattar oss. För att andra ska köpa ditt budskap måste de allra först ’köpa’ dig som person. I mötet med andra människor har du inte ens en sekund på dig att göra ett gott intryck. Det första intrycket du gör kan bestå länge. Det första intrycket är en viktig del av kundupplevelsen och hur man får kunden att vara fortsatt intresserade och positiv.

I sin forskning fokuserar Angela Ahola på första intryck, icke-verbal kommunikation, psykologiska utredningar och juridiska bedömningar. Denna expertis skattas högt i en rad olika sammanhang och hon har därför varit expertvittne i välkända rättegångar, tränat akademiker på såväl Stockholms Polishögskola som på institutioner för psykologi.

Lyssna till Angela Aholas humor - och energifyllda föreläsning med många aha-upplevelser om några av våra viktigaste framgångsprinciper. En föreläsning baserad på neuropsykologi och socialpsykologi som ger dig användbara tips på hur du räddar en svår situation när du inte upplever att du uppfattas på ’rätt’ sätt. Hur ska du  göra för att få människor att få en bättre uppfattning om dig, det varumärke/den organisation du repesenterar och hur du kan gå tillväga för att bli omtyckt redan innan ditt första möte med någon annan? 

Foto: Peter Knutson


Ämnesområden

 • Skulle du köpa dig själv?
 • Vad grundar sig ett första intryck på?
 • Icke-verbal kommunikation
 • Kundrelationer
 • Varumärkesbyggande
 • Kundupplevelse
 • Ledarskapet
 • Medarbetarskapet
 • Relationer
 • Hur får jag folk att uppfatta mig som trovärdig?
 • Hur viktigt är det att göra ett bra första intryck för att nå framgång?
 • Hur skapar jag vinnande möten?
 • Vilken roll spelar personliga varumärken i företaget eller organisationen?

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer