Angelica Frithiof

Har nyckeln till bra bemötande, kommunikation och ledarskap

Angelica Frithiof erbjuder en engagerande och inspirerande utbildning kring bemötande, etik och kommunikation. Med substans, fakta och engagemang framför hon sin föreläsning så att deltagarna lämnar med konkreta verktyg att applicera i sina liv.

Angelica är utbildad inom psykologi, medicinsk etik och samtalsmetodik. Hon har dessutom en lång erfarenhet från handikapp- och patientrörelsen i Sverige och hon har varit med och skrivit flera böcker med inriktning på detta område.

Med sin kunskap inom dessa ämnen har Angelica Frithiof drygt 20 år arbetat med att utbilda och inspirera människor till att förbättra sina möten och bemötande med andra.

Angelica Frithiofs ambition är att vi ska vara mer nyfika och autentiska mot varandra


Angelica är en engagerande eldsjäl som med mycket humor sprider sitt budskap och delar med sig av sina kunskaper om hur vi skall bemöta varandra på ett mer närvarande och autentiskt sätt. Med underlag från den senaste forskningen inom mänsklig psykologi och samtalsmetodik säger går hon detaljerat in på vad som sker i olika möten med andra människor. Genom att skapa förståelse för de bakomliggande mekanismerna som är grunden för människans motivation och drivkrafter hjälper hon att utveckla strategier för att bli ännu bättre i sina möten med andra. Målet för Angelica Frithiof är att med humor, provokationer och mycket värme få människor till att leva mer kärleksfullt, nyfiket och närvarande.

 

Lite mer om Angelica bakgrund, ämnesområde och ambitioner
Angelica Frithiof har bred erfarenhet såväl som föreläsare, moderator, processledare och handledare. Hon genomför allt från föreläsningar, halv- och heldagsseminarier till flerdagarskurser. De olika uppdragen skräddarsys efter uppdragsgivarens önskemål. Exempel på några av hennes vanligaste ämnesområdena är bland annat bemötande, kommunikation, ledarskap, drivkrafter och motivation.

 

Angelica åtar sig dessutom handledningsuppdrag och utgår då från personalens uppkomna situationer. Men har alltid ambitionen att dela med sig av kunskap, konkret kompetens och verktyg vad gäller samtal, bemötande, etik och värdegrund i praktiken. Detta för att utveckla personalen vilket in sin tur utvecklar hela verksamheterna där de verkar. Angelica jobba mycket runt reflekterande och hoppas därmed bibehålla/skapa nyfikenhet hos deltagarna i deras dagliga arbete.

 

Angelica Frithoif sitter bland annat i styrelsen för Samhall (statligt samhällsnyttigt bolag med ca 23000 anställda) där hon bidrar med kompetens inom framförallt Social hållbarhet.

 

Övrigt

 • Medlem i styrgruppen för Nationell Patientenkät (sedan starten).
 • Tillhör Ledningsgruppen för Rekonstruktiv Ortopedi på KS (sedan 2017).
 • Medlem i Stategiska patient- och närståenderådet på KS (Staben sedan 2018)

 

 Är ni intresserade av att en lärande och inspirerande föreläsning med Angelica Frithiof som leder till verktyg som kan användas i praktiken. Kontaka hos på Skillspartner så berättar vi mer om upplägg och svarar på eventuella frågor och funderingar.Ämnesområden

 • Ledarskap
  Team & Medarbetarskap
  Företags- & Arbetskultur
 • Attityder & Värderingar
 • Personlig utveckling
 • Kompetensutveckling inom samtalsledning
 • Narrativ samtalsmetodik
 • Handledning 

Föreläsare & Seminarieledare Moderator & Facilitator
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer