Bengt Gejrot

Bengt Gejrot - Värdebaserad försäljning

Bengt Gejrot är en Skandinaviens främsta föreläsare, författare och utbildare inom försäljning och affärsmannaskap. Det viktigaste för honom är att du får med dig redskap som fungerar för just dig, i just din vardag. Vill du du ta del av Bengts bästa tips under en energisk föreläsning eller utbildning full av humor, inspiration och konkreta verktyg, ring oss på Skillspartner.

Dagens informationssamhälle skapar helt nya förutsättningar för att mötet mellan leverantör och kunden. För första gången är kunden nästan lika välinformerad som du om ditt erbjudande. Det innebär att ditt säljarbete måste styras utifrån en genuin vilja att göra din kund mer framgångsrik.

Framgång förutsätter kunskap om vilket värde dina produkter och tjänster skapar för kunden och inte minst hur du ur kundens synvinkel skiljer dig från konkurrenterna. Om inte kunden upplever ett värde i mötet med dig kommer webben förr eller senare att helt ta över din säljprocess.

 

Bengt Gejrot föreläser och ger workshops kring rubriker och områden såsom;

  • Framtidens B2B försäljning
  • Värdebaserad försäljning 4.0
  • Framgång stavas förtroende
  • Renovering av säljprocessen


I sin senaste föreläsning ger Bengt Gejrot sina åhörare bättre förståelse för dagens affärslandskap och visar hur du måste tänka och agera för att skapa nya affärer. Han ger tips och kunskap för att du ska kunna etablera en modern, värdebaserad försäljningsprocess och verktyg för att utmana dig själv och därmed även kunden att bli mer framgångsrik.

Bengt föreläser under mottot "less is more". Han menar att det är mer effektivt att fokusera på verktyg och modeller som skapar tydliga resultatförbättringar, istället för att introducera en massa spännande modeller som ändå aldrig kommer till full användning.

Med 30 års erfarenhet av framgångsrik försäljning, varav 15 år från olika ledande positioner, besitter han djupa kunskaper inom säljutveckling och motivation. Bengt arbetar internationellt (på svenska och engelska) och har föreläst i 30 olika länder på fem kontinenter. Han har även skrivit boken Försäljning - Att sälja kunskap och förtroende (2012)  och har nu släppt boken Nya affärer Värdebaserad försäljning 4.0 som har mottagits mycket väl. Bland annat använder Academic Work, Pöyry, Forbo Flooring och Rittal boken i all sin säljutveckling.


När du bokar Bengt Gejrot till en föreläsning, workshop eller utbildning får du ta del av hans bästa tips under en energisk föreläsning eller utbildning full av humor, inspiration och konkreta verktyg.Ämnesområden

  • Försäljning & Förhandling
  • Ledarskap
    Bemötande, Värdeskap & Service

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer