Christian Erfürth

Interkulturell utblick och samarbete

Christian Erfurth har i mer än 30 år arbetat med i huvudsak svenska företags internationalisering. Fokus har varit på träning i Intercultural Management, det vill säga att förstå hur man samarbetar med människor från andra länder.
På ett intensivt, humoristiskt och interaktivt sätt har Christian Erfurth visat hur man kan bli mer effektiv i sitt samarbete med andra nationaliteter. Kunderna har varit allt från IKEA, Tetra Pak, Nokia, Bosch till Citybanan i Malmö och i Stockholm. Arbetet har skett i Sverige och globalt.

Svenska internationella utmaningar
I dagens svenska globala miljö ger en bra hantering av de kulturella aspekterna en klar konkurrensfördel. Ökad globalisering har medfört att nyckeln till att bli mer effektiv i samarbete med omvärlden är att förstå kulturella skillnader.

På många områden inom Sverige påverkar internationaliseringen det dagliga arbetet:

 • Vid samarbete med EU, både inom statlig och privat verksamhet
 • Samarabetsprojekt mellan kommuner, landsting, regioner och omvärlden
 • I Sverige med expertis från andra länder inom bl.a. sjukvården och IT.
 • Genom den ökande mångfalden i svenska företag och organisationer

Mål

 • Öka kunskapen i och insikten om hur den egna kulturen påverkar mitt beteende
 • Beskriva kulturella skillnaderna mellan Sverige och andra länder med fokus på hur dessa inverkar på kommunikation och samarabete
 • Se vad vi kan lära av andra länder inom områden där de har en konkurrensfördel
 • Få ett bättre beslutsunderlag för det strategiska arbetet i internationaliseringen

Christian Erfurth föreläser och utbildar under rubriker och områden såsom;

 • Interkulturell kommunikation, mångfald, samarbete.
 • Konsten att förstå och hantera kulturella skillnader
 • Bemötande av olika kulturer
 • Förberedelser inför utlandsuppdrag
 • Intercultural Management
 • Creating Cultural Competence
 • Corporate Culture
 • Assessing Corporate Culture


Teori
Föreläsningarna/träningen är baserad på en omfattande och välkänd forskning av Professor Geert Hofstede om nationella värderingar. Han har utvecklat en modell om sex dimensioner, 6 D Modellen©, som på ett unikt sätt kartlägger kulturella skillnader och dess konsekvens för kommunikation och samarbete. Christian Erfurth har samarbetat med Geert Hofstede sedan 1984.


Christian Erfurth öreläser även på engelska och tyska.Ämnesområden

 • Interkulturell kommunikation

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer