Christina Haugsöen

Att skapa effektiva arbetsplatser med harmoni, trygghet och tillit

Christina Haugsöen föreläser utifrån nya rön inom neurovetenskap och psykologi. Hennes mål är att utveckla högpresterande arbetslag där harmoni, trygghet, samarbete och effektivitet är i fokus.

Christina Haugsöen är en lättsam person som föreläser och utbildar utan pekpinnar och gärna med många skratt och livliga diskussioner. Hon bygger föreläsningarna och utbildningarna på exempel ur vardagen, och där det är lätt för deltagarna att känna igen sin egen verklighet.

De senaste 20 årens forskning har gett en ny syn på den mänskliga naturen och hur vårt beteende fungerar. Slutsatserna är intressanta för både ledare och medarbetare i alla organisationer.
”Genombrott inom hjärnforskningen förklarar hur vi ska genomföra lyckade förändringar och skapa harmoniska och trygga organisationer." enligt David Rock och Jeffrey Schwartz, The Neuroscience of Leadership.

Det är nu tydligt att mänskligt beteende på våra arbetsplatser inte fungerar som vi tror. Den nya kunskapen hjälper till att förklara varför många ledares ansträngningar och initiativ till förändringar faller platt. Det hjälper också till att förklara succén hos företag som Toyota, som anpassar sitt ledarskap och medarbetarskap till hjärnans sätt att arbeta.


Några exempel på teman för inspirationsföreläsningar och utbildningar med Christina Haugsöen:

Coacha medarbetare - delaktighet är nyckeln till framgång

Hur man genom ett coachande ledarskap skapar effektivare och bättre samarbete där alla når sina mål. Du får metoder för att kommunicera organisationens olika mål, att tillsammans med gruppen tydliggöra delmål, hur man lockar fram medarbetarnas starka sidor och hur deras kompetenser tas till var.


Ledarskap - bli en tryggare ledare

Ledarskap utifrån ett neurologiskt perspektiv. Ledarskap är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Att förstå hur människor fungerar och varför är en av de viktigaste kunskaperna en ledare kan utveckla.


Personlig effektivitet
Stress och stressmedvetenhet - sluta stressa och bli effektiv Vad är stress och varför finns den? Hur gör man för att hantera sin egen stress på ett konstruktivt sätt?


Kreativt tänkande och konstruktiv problemlösning
Om vi lär oss hur hjärnan är uppbyggd kan vi använda den bättre – och verkligen börja ”tänka utanför lådan”!


Att ge och ta feedback

Återkoppling, eller feedback, handlar om att ge beröm och kritik på ett konstruktivt sätt, med en uppriktig önskan att förstärka eller utveckla. Kontinuerlig återkoppling är ett verktyg som gör att du kan utveckla både medarbetare och verksamhet. Människor behöver bekräftelse på prestationer och beteenden och utan återkoppling skapas osäkerhet och utrymme för tolkningar. Ge därför dina medarbetare återkoppling – både stärkande och utvecklande. Får dina medarbetare ingen återkoppling kan det leda till bristande engagemang och sämre arbetsprestationer. Tanken med att ge återkoppling är att något ska bli annorlunda efteråt. Att ge ospecifik återkoppling utan att personen får en uppfattning om vad i beteendet som fungerar bra eller behöver förändras är därför kontraproduktivt: till exempel ”bra jobbat, fortsätt så” eller ”det där var inte bra”. Sådan återkoppling kan till och med vara försämrande för arbetsprestationen visar forskning. När det gäller att ta emot feedback så jobbar Christina efter feedbackstrappan, att utveckla medarbetare i att ta emot feedback på ett konstruktivt sätt. Det vanligaste misstagen här är att medarbetare går in i försvar och slutar lyssna.


Hjärnkoll på kommunikation - nå framgång med kommunikation
Kommunikation är inte bara ett sätt att umgås utan också ett av de viktigaste verktygen ni har inom våra organisationer. Här får du bl a lära dig grunden för kommunikation, tolkningar, mönster, rädsla för förändringar, hur skapar professionell kommunikation och når ut med ditt budskap.

Konflikthantering 
Är konflikter och bråk samma sak? Ibland, men det gäller att kunna se skillnaden. Christinas föreläsningar om konflikthantering ger verktyg och visar vägar ut ur låsta positioner.

Härskartekniker och konflikthantering
Härskartekniker är något man började tala om redan på 1940-talet. 1976 skrev den norska psykologen Berit Ås om det som hon kallade de fem härskarteknikerna:

 • Osynliggörande
 • Förlöjligande
 • Undanhållande av information
 • Dubbelbestraffning
 • Påförande av skuld och skam

Härskartekniker kan ställa till med mycket skada, egentligen handlar det om mobbningstekniker.
Här handlar det mycket om kommunikation och hur man ska bemöta dessa beteenden. Det dels handlar om tydlighet men också om mod. Det finns ofta en tystnadskultur i våra organisationer som gör att denna kultur kan fortsätta. In sin föreläsning som härskartekniker tar Christina Haugsöen bland annat upp:

 • Hur kan man bemöta härskartekniker
 • Att upptäcka och förstå härskartekniker
 • Många härskartekniker är omedvetna (inlärda mönster). Har jag själv några?
 • Konfliktmedvetenhet
 • Förståelse för konflikters bakomliggande orsaker
 • Kommunikation i konflikt
 • Verktyg att upptäcka och lösa konflikter i tid
 • Lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Konfliktstilar


Förändringsarbete - hur du skapar hållbara förändringar
Förändringar som vi förstår och har kontroll över kan vi möta med glädje och nyfikenhet. Förändringar som vi inte förstår eller läggs på oss utifrån skapar förvirring och motstånd.Ämnesområden

 • Attityd & Värderingar
  Ledarskap
  Förändringsarbete
  Modern retorik & Kommunikation
  Personlig utveckling
  Team & Medarbetarskap

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer