Claes Schmidt/ Sara Lund

Alla är vi minoriteter

Handlar mångfaldsarbete om att de ”normala” ska lära sig tolerera att folk är annorlunda? Inte enligt Claes Schmidt. Hans uppfattning är att det normala är en illusion.
 
Vi skiljer oss åt på alla tänkbara sätt – i åsikter och politisk tillhörighet, kulturell och geografisk bakgrund, religion, ålder och utbildning, kön, sexuell läggning – listan kan göras hur lång som helst.
Den som först inser att det ovanliga är det nya normala, har störst chans att förstå sin omvärld. Claes blev känd över hela landet när han kom ut offentligt som transvestit 2003. Han föreläser alltid som ”Sara” – en av Sveriges många minoriteter. Clas/Sara använder humorn och sin egen person för att bryta upp normer och värderingar som styr våra liv, som skapar barriärer mellan människor och som orsakar diskriminering.

Föreläsningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.

I bästa fall blir du medveten om dina fördomar - i sämsta fall har du bara flyttat dina egna gränser ett par snäpp framåt. I båda fallen har du haft väldigt roligt!

Claes Schmidt, inspiratör, entreprenör och f.d. marknadschef blev känd som "Sara Lund" över hela landet när han "kom ut" som transvestit 2003. Claes föreläser alltid som "Sara". Dels för att han är transvestit, men också för att det utmanar åhörarens sätt att tänka.

Claes Schmidt/Sara Lund föreläser under och rubriker och områden såsom;
  • Mångfald
  • Kvinnor, män och alla vi andra
  • Sara i skolan (specialprogram för elever och personal)
  • StandUp-föreläsning - en energiboost
  • Make it happen
  • Alla är vi minoriteter


Ämnesområden

  • Mångfald
  • Attityder & Värderingar

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer