Colin Moon

Kommunikationsexpert med ett internationellt perspektiv

Colin Moon är kommunikationsexpert, författare, moderator och föreläsare inom området kommunikation.
 
I sina föreläsningar belyser Colin Moon kulturella skillnader och vänder upp och ner på föreställningen om vad som är ”normalt” beteende i arbetslivet – nyttiga perspektiv.

Han pratar om hur man kan tänka kring internationella kundkontakter, mångkultur, ledarskap och mycket mer för att lyckas i dagens multikulturella affärsliv. Colin Moons filosofi är att om man ska verka i mångkulturella team är det bäst att först skaffa sig en självinsikt om den egna kulturella bakgrunden. Och sedan alla andras. Colin talar på sitt eget underhållande sätt om förståelse och krockar mellan kulturer och om global affärskommunikation.

Colin Moon är också en uppskattade moderator och tar uppdrag både på svenska och engelska

Colin Moon föreläser under rubriker och teman såsom;

Cracking the Nordic Code, Cross-border, communication and culture
Naturligtvis har svenskar, norrmän, finländare och danskar en gemensam företagskultur som bygger på jämlikhet, effektivitet och blygsamhet. Skandinaver och finländare är mycket fokuserade, informella och punktliga. Även resten av världen anser Norden ofta som en enhet.

Även om länderna delar många värderingar och egenskaper finns det några subtila skillnader. Ibland skapar dom skillnaderna mer förvirring och irritation än stora kulturella skillnader. Colin Moon tittar på några av de möjliga fallgropar i nordisk affärskommunikation. Han är också angelägen om att betona likheterna som bör ligga till grund för all framgångsrikt nordiskt samarbete.

My colleague is a foreigner… and so am I
Denna föreläsning är tänkt som en praktisk guide för alla som möter frustrerande skillnader varje dag i internationella affärer seder och bruk.

Colin Moon syftar till att minska den förvirring och frustration genom att klassificera internationella affärer normer och beteenden i logiska mönster. Han undersöker de huvudsakliga områden som, förr eller senare, påverkar vårt sätt att göra affärer tillsammans. Colin uppmuntrar oss också att granska oss själva och ifrågasätta vår egen “normalitet”.

Föreläsningen är utformad för att hjälpa oss att öka vår interkulturella medvetenhet på arbetsplatsen. Colin inbjuder oss till ett smörgåsbord av möjliga förklaringar, tankeväckande teorier och spot-on exempel.


The Swedes are strange ... and so am I


Har man ambitionen att arbeta utanför sin egen nations gränser, eller inom med människor från olika kulturer, är det nödvändigt att skaffa sig förståelse och strategier för hur man leder och samarbetar över kulturgränser. Colin Moon kan bidra till att skapa en större förståelse för hur man kan hantera olikheterna mellan människorna och därigenom skapa mer effektiva mångkulturella team.
 
Colin Moon har även föreläsningar om kommunikation och kultur som riktar sig till en nordisk och internationell publik.


Ämnesområden

  • Interkulturell kommunikation
    Mångfald
    Ledarskap

Föreläsare & Seminarieledare Moderator & Facilitator
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer