Emma Pihl

Framtidsrusta ditt ledarskap

Emma Pihl är en möjliggörare som genom att utmana, motivera och ifrågasätta får dig och/eller ditt företag att utvecklas bortom dagens gränser.
 
Emma är professionell coach, föreläsare, författare, ledarskapskonsult med erfarenhet av talent management arbete och entreprenörskap. Emma Pihl varvar interaktiva övningar, inspirerande exempel, förklarande modeller och är en föreläsare full av engagemang, glädje och smittande energi. Föreläsningar och workshops skräddarsys utifrån kundens behov och föreläsningsämnets omfattning.
Emma Pihl presenterar ett tema som ligger i tiden genom att varva interaktiva övningar, inspirerande exempel och förklarande modeller. Hon är en föreläsare full av engagemang, glädje, professionalitet och smittande energi. Föreläsningar och workshops skräddarsys utifrån kundens önskemål.

Emma Pihl föreläser under rubriker och teman såsom;

Framtidsrusta ditt Ledarskap
Vad krävs för att hänga med – som människa och som chef – när världen förändras? Digitalisering och globalisering, datorer som kan förstå vad vi säger, 3D-printade mänskliga organ och robotar som gör människans jobb fast hundra gånger snabbare och aldrig behöver ta semester. Det är så många branscher i omvandling just nu att det talas om en fjärde industriell revolution. Dessutom gör nya generationer med andra drivkrafter och krav intåg på arbetsmarknaden. Är du redo att hantera de förändringar som kommer Föreläsningen är fylld med handfasta tips kring bland annat innovationskraft och kreativitet, mångfald, möteskultur, omvärldsbevakning och ledarskap. Syftet är att åstadkomma konkret, yttre förändring men också inre utveckling och ökad självkännedom – Att framtidsrusta sig, helt enkelt.

Innovera eller dö?
Framgångsrika företag är de organisationer som lyckas kombinera produktivitet med kontinuerlig innovation. Delar av framgångsfaktorn ligger i vetskapen om att innovation inte är något som kan lämnas till ett fåtal personer eller en avdelning utan något som behöver genomsyra en hel företagskultur. Fler innovationer uppkommer i ett mer innovativt företagsklimat. Emma Pihls föreläsning Innovera eller dö svarar på frågorna varför, vad, hur, när och vem i en verksamhet som behöver innovera.

Att leda nästa generation – Generation Y obotliga egoister eller oslipade diamanter?
Nästa generation, generation Y, intar nu arbetsmarknaden. Dessa 80- och 90-talister ställer krav, är orädda, illojala och fulla med utmanande idéer. Detta skapar antingen problem eller lönsamhetsgenererande och organisationsutvecklande möjligheter! Föreläsningen ger nycklarna till det generationsanpassade ledarskap som behövs för att ditt företag på bästa sätt ska kunna leda, utveckla och behålla nästa generations medarbetare, och få dem att prestera optimalt. Föreläsningen ger bland annat svar på hur du motiverar generationen som inte längre attraheras av guldklockor och hur ett plus ett blir tre för ditt företag. Detta genom att addera tidigare generationers erfarenheter med den nya generationens digitala förmåga och nytänkande idéer.

Self Management – Konsten att leda sig själv till förändring
I förändring som du utsätts för eller i förändring som du vill åstadkomma i ditt liv eller din karriär så har du nytta av Self Management-kunskap om hur du leder dig själv. Syftet med föreläsningen är att deltagarna få nya insikter och kunskaper, ökad självkännedom och med känslan av att allt är möjligt.


Ämnesområden

  • Personlig utveckling
    Ledarskap
    Team & Medarbetarskap
    Konflikthantering
    Förändringsarbete

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer