Emma Stenström

Forskar, föreläser och utbildar i kreativitet, ledarskap, innovation och kulturellt företagande

Emma Stenström forskar och undervisar i kulturellt företagande, ledarskap och kreativitet. Hon är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och föreläsare. År 2000 disputerade hon på avhandlingen “Konstiga företag” och hon har sedan dess fortsatt intressera sig främst för relationen mellan kultur och ekonomi.
 
Emma Stenström har tidigare varit programledare för Sveriges Televisions konstprogram "Arty" och även verkställande direktör för Föreningen Kultur & Näringsliv, gästprofessor vid Konstfack och biträdande rektor vid Handelshögskolan.
 Några exempel på teman och rubriker Emma Strenström föreläser under:

ATT LEDA KREATIVITET
Vi står med samhälls- och företagsutmaningar som kräver kreativa lösningar och vi lever i en tid då kreativiteten står högt i kurs. Mycket ska vara kreativt; både städer och människor, ändå har vi rätt dålig förståelse för hur vi skapar kreativitet. Så vad ska vi egentligen använda den till? Och vad kännetecknar kreativa miljöer och varför blir de framgångsrika? Hur bygger vi organisationer som kanaliserar människors kreativitet och hur får vi det också att bli effektivt? Är det möjligt att bli kreativ på beställning? Med utgångspunkt i aktuell forskning föreläser Emma Stenström om vad vi bör lära oss om organisation och ledning av kreativitet för att nå framgång.


MENINGSSKAPANDE INNOVATION

Innovation handlar inte enbart om att hitta på nya produkter och tjänster, utan minst lika mycket om att förskjuta meningen kring befintliga, så att vi ser produkter och tjänster på nya sätt. Exemplen på företag som lyckats är många och gemensamt är att de förstått vikten av historia, kulturella koder, estetiska värden och framför allt av meningsskapande. Förmågan att berätta, visualisera eller på andra sätt gestalta sina idéer är en allt viktigare tillgång i dagens samhälle. Kulturell innovation handlar om "kulturell kompetens": förmågan att lägga märke till subtiliteter, förstå symbolik, skapa mening och våga stå för saker som ger det man gör karaktär. Förstår man vilken mening en konsument lägger i en tjänst eller produkt, är det där, i skärningspunkten mellan tjänst/produkt och mening, som innovationen kan ligga. Emma Stenström föreläser inspirerande om aktuell forskning, talande case och exempel på hur man skapar kulturell innovation.


FRÅN EGO TILL EKO - OM MENINGSFULLT LEDARSKAP

Ju mer komplexa uppgifterna blir, desto viktigare är det att alla tar ansvar. Men hur utvecklar vi följarskap och självledarskap? Vad krävs? Hur kan vi släppa våra egon och se bortom vår egen vinning? Hur utvecklar vi medkänsla och skapar mening, både för oss själva och andra? Emma Stenström tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och visar genom praktiska övningar hur vi kan utveckla ledarskapet i våra organisationer.

 
Emma har suttit i ett flertal styrelser, bland annat Statens Kulturråd, och sitter i dag i styrelsen för Stiftelsen Dansens hus, Svensk-Danska Kulturfonden, arkitektfirman Wester & Elsner samt Gertrude & Ivar Philipsons stiftelse. Sedan 2010 är hon programchef för Handelshögskolans kandidatutbildning.

Under 2014 var hon tillsammans med Lars Strannegård redaktör för antologin "Kreativt kapital".


 Ytterligare exempel på föreläsningar med Emma Stenström
Self-leadership & Followership – Changing Perspectives on Leadership
 • Scandinavian Leadership
 • Authentic Leadership – Values, Motivation & Purpose
 • Passion, Profit & Purpose: Creative Entrepreneurship
 • Passion & Compassion
 • The Aesthetics of Activity-Based Working
 • Compassionate Entrepreneurship
 • Berättelseekonomin
 • Kulturell innovation inom detaljhandeln


Ämnesområden

 • Kreativitet & Innovation
  Ledarskap
  Företagande & Entreprenörskap

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer