Emmanuel Ezra

Det goda mötet: bemötande, etik, värderingar och krishantering

Livet är en lång rad möten. Vi möter människor privat och i våra yrkesroller. För Emmanuel Ezra är det goda mötet mellan människor viktigt. Men hur får vi till det goda mötet?
 
Emmanuel är en mycket uppskattad föreläsare inom områdena bemötande, värderingar, etik och krishantering. Men Emmanuel är också överläkare och kirurg. Han talar om hur viktigt det är att få bort alla förutfattade meningar om människor och att i stället närma sig andra med öppenhet och nyfikenhet.
Emmanuel Ezra talar om att livet är en lång rad möten. Vi möter människor privat och i våra yrkesroller. Hur får vi till det goda mötet? En patient med obotlig cancer eller en med halsfluss, en aggressiv elev eller en arbetssökande, hur möter vi dem? I skolan, på banken, på arbetsförmedlingen, i kommunen och hemma på gatan pågår ständigt möten människor emellan. Har du funderat på hur ditt sätt att bemöta andra påverkar och formar dig?

Han är inte bara en mycket efterfrågad föreläsare, nu har han även debuterat som författare. I "Det goda mötet" skriver Emmanuel Ezra om hur vi bemöter våra medmänniskor, professionellt och privat. Vad det är som gör att ett möte blir lyckat eller mindre lyckat.

Emmanuel Ezra är en mycket tankeväckande och inspirerande föreläsare som passar för alla som någon gång möter andra människor - och det gör vi ju alla. Han vänder sig i synnerhet till dig som genom ditt yrke eller på andra sätt är i daglig kontakt med människor. Emmanuels föreläsningar kännetecknas av värme, humor, kunskap och erfarenhet.


Emmanuel Ezra föreläser under rubriker och teman såsom;

  • Isberget – så lite vi vet, så snabbt vi dömer
  • Förväntningar och behov – kan vi påverka dem?
  • Kompetens och bemötande - hur hänger de ihop?
  • Värderingar – attityder - beteenden – hur hänger allt samman?


Ämnesområden

  • Attityd & Värderingar
    Ledarskap
    Tean & Medarbetarskap

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer