Gillis Herlitz

Föreläsare och folklivsforskare om möten mellan människor, beteenden och kommunikation

Gillis Herlitz är en av landets mest efterfrågade föreläsare och folklivsforskare och har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kulturskillnader och mänskliga relationer. Han vet vad som krävs för att en organisation skall nå fram till "den goda arbetsplatsen”. Gillis är omtyckt för sin förmåga att ge klarhet i kultur- och etikfrågor som många företag brottas med idag.


Förmågan att kommunicera handlar om personlig utveckling. Det handlar också om vilka normer och värderingar som är accepterade på arbetsplatsen. Vet man det blir man trygg i mötet med andra människor och kan visa värme och intresse.

I sina föreläsningar poängterar Gillis det egna ansvaret, det man gör och inte gör i kontakten med sina arbetskamrater.

Gillis Herlitz talar om hur våra fördomar, vare sig vi erkänner dem eller inte, ställer upp hinder och skapar grundlösa konflikter. Han lyfter fram möjligheterna som finns i att arbeta med människor som inte tycker likadant.

Gillis tar uppdrag som föreläsare och moderator.

Bakgrund
Gillis Herlitz är fil. lic. i etnologi, antropolog, och har mångårig erfarenhet från utlandsarbete med SIDA, UD och FN. Numera är han verksam som forskare, föreläsare och handledare inom frågor som rör mänskliga relationer, främst sådana med etniska/kulturella förtecken.

Under senare år har Gillis fördjupat sig alltmer i mänskliga reaktioner under brytningstider, typ övergången från agrar- till industrisamhället och denna tids motsvarande övergång till informationssamhället.

Gillis har Dalai Lama som en stor inspirationskälla. Framförallt hans tankar om vikten att finna en inre jämvikt och frid i sig själv, i stort sett oberoende av omvärlden. Att följa Dalai Lama kan bidra till att skapa människor som är lätta att vara med, som inte är fördömande eller aggressiva, men vet absolut var gränserna ska dras.

Några exempel på teman och rubriker Gillis Herlitz föreläser under:

 • Kommunikation
 • Möten
 • Bemötande
 • Etik och relationer
 • Den goda arbetsplatsen
 • Arbetsglädje
 • Konflikthantering
 • Kulturmöten
 • Social kompetens: på vilket sätt kan social kompetens bidra till bättre och mer effektiva arbetsplatser


Ämnesområden

 • Attityd & Värderingar
  Bemötande, Service & Värdskap
  Arbetsglädje
 • Konflikthantering
 • Interkulturell kommunikation
 • Team & Medarbetarskap

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer