Johan Norberg

Debattör inom ekonomi och globaliseringsfrågor

Johan Norberg är författare, dokumentärfilmare och idéhistoriker. Han är också en ofta anlitad föreläsare inom områden som entreprenörskap, megatrender och globalisering. Johan talar om fria marknader och fria människor i en globaliserad värld. Han använder ofta historiska lärdomar för att förklara dagens situation.

Johan Norberg har skrivit femton böcker om många olika områden – från global ekonomi till lyckoforskning. Hans böcker har nått en global publik och översatts till över 25 språk.

Johan Norberg vill påminna om historiens betydelse för dagens välstånd, och samtidigt förklara hur ekonomin och globaliseringen ställer krav på oss för att utvecklingen ska fortsätta. Han visar att frågor om ekonomi och omvärld är på allvar och påverkar våra liv, samtidigt som han har en smittsamt optimistisk syn på människans möjligheter.

Vi behöver bara gå 200 år bakåt i tiden för att finna en värld där 90 procent av alla människor levde i extrem fattigdom. I dag är det runt 9 procent. Antalet länder där medellivslängden är längre än 40 år har gått från noll till samtliga. Johan Norbergs senaste bok »Framsteg« handlar, igen, om dessa och andra goda nyheter, och om de tekniska, ekonomiska och politiska förändringar som gjorde framstegen möjliga.

Varje dag översköljs vi av samma budskap: vi är på väg åt fel håll. Det handlar om finansiella krascher, migrationskriser, arbetslöshet, hungersnöd, krig och miljökatastrofer. Det är inte konstigt om känslan är att världen kollapsar. Men i motsats till vad många tror har mänsklighetens framsteg under de senaste decennierna varit oöverträffade. Oavsett vilken statistik du refererar till är det mesta bättre nu – för nästan alla.

Genom att skärskåda hårda fakta från institutioner som FN, Världsbanken och Världshälsoorganisationen visar Johan Norberg hur långt vi har kommit: mänskligheten har gjort större framsteg under de senaste 100 åren än våra första 100 000 år.

Fattigdomen har de senaste 50 åren minskat mer än de 500 åren dessförinnan. 90 procent av världens befolkning har i dag tillgång till rent vatten, jämfört med 50 procent år 1980. Även om många utmaningar kvarstår så presenteras i boken lösningar. För vi kan inte ta fortsatta framsteg för givna – om vi inte förstår vad människan har skapat så riskerar vi att kasta bort dem.

Framsteg är en överraskande och upplyftande berättelse om förnyat hopp, som går tvärtemot domedagsprofetiorna.

”En fantastisk bok … Norberg släpper loss en virvelvind av bevis … Den här boken är en explosion av sunt förnuft.” – The Economist

”En övertygande skildring” – Wall Street Journal

”Johan Norberg är något så ovanligt som en svensk intellektuell världskändis. Jag kan inte komma på någon annan som har en så ryktbar ställning.” – PM Nilsson i ExpressenNågra exempel på teman och rubriker Johan Norberg talar om:

 • Vad är globaliseringen och hur påverkar den oss?
 • Om Kinas och de andra u-ländernas välståndsrevolution
 • Hur entreprenörer tog Sverige från barkbröd till bredband
 • Hur allt blir bättre – och varför du inte märker det.


Ämnesområden

 • Framtid & Omvärld
  Samhälle, Politik & Skola
  Ekonomi
  Världen

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer