Johan Norén

Träna för hjärnan

Johan Norén var vd, företagsledare och delägare i fyra företag. Symptomen hade egentligen funnits där länge, men det var inget som han kopplade till utmattning. Johan har personlig erfarenhet av att bli ordentligt sjuk av stress. Nu hjälper han andra att förstå stressens mekanismer, varningssignaler och botemedel. Under en Johan Norén föreläsning får du konkreta verktyg till att skapa en hållbar, frisk arbetsmiljö och samtidigt behålla en hög produktivitet.
 
Nyfikenheten till det personliga ledarskapet och viljan av att göra skillnad har gjort att Johan Norén jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare. Johan föreläser och åtar sig uppdrag i hos allt från stora till små företag och organisationer inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Han skräddarsyr alltid sina föreläsningar efter era specifika behov.
Johan Norén inspirerar företag och arbetslag genom att öka det individuella ansvaret och frigöra energi samt vända problem till utmaningar.

Johan Norén har egen erfarenhet av att vara sjuk då han varit långtidssjukskriven p.g.a. stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningssyndrom samt utmattningsdepression. Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper inom coaching, ledarskap samt stress och intervjuat flera hundra företagsledare, ledningsgrupper inom olika branscher, yrkeskategorier och människor ifrån olika delar av samhället för att fördjupa sig i de bakomliggande faktorerna till stress och hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa för sig själv och på arbetsplatser.

Denna erfarenhet har fått honom att nu utbilda ledningsgrupper samt företag genom att öka kunskapen och kunna tolka signaler på obalans och överbelastning och hur man kan genom ett tydligt och modernt ledarskap kan öka produktiviteten för företag och dess medarbetares långsiktiga utveckling. Detta och mycket mer delar han med sig av under sin föreläsning "Konsekvensen av en tanke", som är titeln på Johans inspirationsföreläsning.

Johan Norén är en mycket uppskattad föreläsare hos företag där han delar alternativa tankar, tekniker och förhållningssätt till begreppen stress, utbrändhet, prestation, krav och hur man kan bibehålla en produktiv samt hälsosam arbetsplats.

Under en föreläsning med Johan Norén får du lära dig hur hjärnan rent biologiskt och psykologiskt påverkas av fysisk aktivitet, fördelarna med att röra på sig (fast man kanske inte vill) och vikten av att ta bort prestationspressen från träningen. Du får även tips för att kunna att skapa en arbetsplats med tydligt ledarskap, en tillåtande struktur och plats för återhämtning. Resultatet är minst samma produktivitet och mycket friskare människor som mår bra och håller i längden.Några exempel på teman och rubriker Johan Norén föreläser under:
 
MINSKAD STRESS - ÖKAD ARBETSGLÄDJE
Johan har flera års erfarenhet av coachning och jobbat inom ledande befattningar med slutprodukten av att hjälpa andra optimera sin prestation.

I föreläsningen "mindre stress ökad arbetsglädje" får du exempel, metoder, alternativa tankar och förhållningssätt för att du som privatperson samt i oavsett roll på din arbetsplats bättre ska kunna hantera stress och tidigt kunna upptäcka signaler på obalans hos dig själv och dina medarbetare. Hur du genom aktiva val och beslut kan leva ett liv med mindre innehåll av stress och mer innehåll av lust samt motivation.

Målsättningen är att du efter föreläsningen ska känna mindre press som skapar stress och en ökad motivation att hantera motgångar samt glädjen att anta dina egna utmaningar och känna dig stärkt i dig själv.

 

TRÄNA FÖR HJÄRNAN
Träna För Hjärnan är titeln på Johans inspirationsföreläsning om vilka fördelar som finns för hjärnan av fysisk aktivitet och betydelsen av att vårda det friska. Johan Norén är delaktig i ett flertal företag och deras aktiva friskvårdssatsningar där man eftersträvar en hög produktivitet tillsammans med ett långsiktigt välmående. Detta genom att förespråka fysisk aktivitet, hålla i föreläsningar samt utbildningar om hur man kan skapa en långtids friska medarbetaren samt den friska arbetsplatsen.

Föreläsningen belyser stressorer, symptom på stress och sannolika konsekvenser av långvarig stress samt hur man kan utbilda sig själv om hur man kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bibehålla en hög produktivitet över tid.

Träna för hjärnan är Johans träningskoncept. Johan har ansvarat för träning på flera olika träningscamper i Sverige och tränar företag, företagsledare, proffisionella fotbollspelare, hockeyspelare, skådespelare, artister i Sverige och USA där syftet är att skapa balans mellan mental anspänning och fysisk avslappning genom att ta kontroll över sina kroppar samt stretcha sina tankar om sig själva.

 

OM INTE DU, VEM? - OM INTE NU, NÄR?
Eget ansvar får andra att växa. Bli modigare genom att träna i att ta kraftfulla beslut. Om inte du, vem? Om inte nu, när?

Johan Norén jobbar idag med företagsledare och ledningsgrupper som vill öka sin mentala styrka och fatta fördelaktiga beslut. Hur går vi från tanke till handling och hur tränar vi upp förmågan att fatta kraftfulla beslut.Ämnesområden

 • Hälsa & Friskvård
  Människan
  Arbetsglädje
  Personlig utveckling
  Ledarskap
  Team och Medarbetarskap
  Andlighet, Inspiration & Livsöde

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer