Karl-Henrik Robèrt

Professor i hållbar utveckling

Karl-Henrik Robèrt är professorn i strategisk planering för hållbarhet som grundade Det naturliga steget (The Natural Step), den världsomfattande organisationen för hållbar utveckling. För sina insatser har Karl-Henrik vunnit Gorbatjovs Green Cross Award for International Leadership samt ”Blue Planet Prize”, ibland kallat “Hållbarhetens Nobelpris”.
Karl-Henrik Robèrt har under 30 år lett utvecklingen av en unik och global metodik för att vilken verksamhet som helst skall kunna planeras och utvecklas så att den inte deltar i förstörelsen av naturen eller det sociala systemet.

Karl-Henrik arbetar efter ett grundläggande systemperspektiv på hur man kan göra för att systematiskt nå hållbarhet, för att sedan utveckla detta till den enskilda kundens behov, samt – ifall tid medges – göra gruppövningar för att ytterligare öka inlärningen. Karl-Henrik tillhandahåller en extremt lättfattlig, tydlig och lustfylld verktygslåda.

Som föreläsare anpassar han sig alltid till uppdragets karaktär. Allt från inspiration, t ex att få en lättförståelig omvärldsanalys av hållbarhetsläget, med tillhörande konkreta exempel på åtgärder, till att inspirera åhörare att fortsätta på den hållbarhetsstrategi de redan inlett.

Han kan också komplettera med de beståndsdelar som krävs för ett helhetsperspektiv. Det senare innefattar analys av det arbete som pågår samt rapport till en organisations hållbarhetsteam. För att ytterligare öka relevansen av föreläsningen när den väl sker.

Inspiration, aha-upplevelser, reaktioner i stil med: “Varför har ingen berättat överblicken om hållbarhetsproblemet och lösningarna så tydligt förut?” Och beslutsamhet: “Vad skulle stoppa mig från att tillämpa den där fina överblicken i verkligheten?” samt “Vilken tur att det finns så mycket material för vidarestudier – allt från videofilmer på Youtube, till kursböcker, utbildningsprogram, kontakter med företag och kommuner som redan använder metodiken, och vetenskapliga referenser”.

Karl-Henrik Robèrts talarstil är tydlig och varm, med många lättförståeliga liknelser samt konkreta exempel från verkligheten, från hela världen. Karl-Henrik upplevs som mycket medryckande och en sällsynt skicklig pedagog.

Karl-Henrik Robért erbjuder allt från inspirationsföredrag, underhållande föredrag tilll utbildande föredrag och har gedigen erfarenhet från att uppträda inom privat såväl som offentlig sektor. Vid mässor, konferenser, kick-offs samt i regelrätt skräddarsydd utbildning av organisationer – under längre uppföljningstider.

Karl-Henrik föreläser på både svenska och engelska.

Urval av tidigare beställare: Karl-Henrik är väletablerad som föreläsare världen över för ledningarna på de organisationer som använder hållbarhetsmetodiken t ex Ikea, Nike, Philips, Eindhoven, Åland eller de hundra svenska ekokommunerna (SEKOM).Karl-Henrik Robèrt föreläser under rubriker och områden såsom;
 • Entreprenörskap
 • Miljö, hållbar utveckling
 • CSR, Corporate Social Responsibility
 • Ekologi
 • Klimat
 • Miljömedvetenhet
 • Globalisering


Ämnesområden

 • Klimat & Miljö
  Entreprenörskap & Företagande
  Samhälle, Politik & Utbildning

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer