Kimmo Hakonen

Kreativiet, innovation och konst

Kimmo Hakonen, konstnär och vid Chalmers utbildad ingenjör, förenar konsten med innovation för att ge dig verktyg till att tänka nytt. I sina föreläsningar ger han konkreta verktyg till att se utmaningar ur ett nytt perspektiv – han får dig att se lösningen istället för problemet.
 
Nytänkande är viktigt för att du på ett kreativt sätt ska kunna skapa produkter och tjänster som sticker ut på en globaliserande marknad med tuff konkurrens. Det spelar också en betydande roll när du ska marknadsföra dina produkter. Huruvida ett koncept, t.ex. en webbsida eller ett varumärke, slår igenom eller ej har delvis att göra med hur lyckad designen är.
När konst, design, kreativitet och innovation möts finns alla förutsättningar för genomslagskraft. Det är detta möte Kimmo Hakonen gärna talar om i sina föreläsningar om just konst, design, kreativitet, innovation och nytänkande.
 
Kimmo Hakonen jobbat med webbdesign och digital marknadsföring under årtionden parallellt med att han som konstnär har ställt ut sin konst runtom i Sverige och Europa, och dessutom vunnit priser för sin design av vodkaflaskan ”Thor’s Hammer”.

Som föreläsare är Kimmo är energisk, entusiastisk, kunnig och innerlig och sprider glädje under sina föreläsningar. Han tänder ofta "aha-lampor" ovanför publikens huvuden och ger dem insikter och leenden av förståelse.

Några exempel på rubriker och teman som Kimmo Hakonen föreläser under:

LARGER THAN LIFE
Konsten och livet är nära förknippade, vad kan konsten tillföra livet? Hur tänker en konstnär om livet? Hur kan du få du ett rikare liv med hjälp av konsten? Larger than life är en föreläsning om livet och konsten som visar på hur du kan se på konst genom en konstnärs ögon. Olika typer av konst kommer att exemplifiera nya tankar som du kan använda när du själv ser på konst. Idéer som ger dig en ny bild av verkligheten utlovas. En roligare bild, kanske en hemskare bild men viktigast av allt en mer känslomässig bild. Historier om konstnärens egna arbeten varvas med andra konstnärers konst, för att berätta historier om hur vår värld ser ut ur konstnärens perspektiv.

AHA O YEAH - FÖRELÄSNING/WORKSHOP
Ett beslut kan vara skillnaden mellan konkurs och succé, undvik felbeslut. För att dina medarbetare skall kunna prestera optimalt så krävs att de har de rätta mentala verktygen. Verktyg som systematiskt, konkret och effektivt gör att de når toppresultat och minimerar felbeslut individuellt likväl som i ett team.

ROUNTDTRIP TO HEAVEN - verktyg för innovation

Roundtrip heaven är en workshop eller föreläsning där du lär dig att bli kreativ på beställning när du själv vill och med vilket ämne som helst.Låter detta fantastiskt att bara kunna börja generera idéer och sedan veta vad du skall göra med dem? Du kommer inte bara att sitta och lyssna utan du kommer att få göra själv och lära dig tekniker för hur du kommer in i ett kreativt tillstånd och sedan ett system för hur du går från att skapa idéer till att ta hand om dem och utvärderar dem samt skapa en handlingsplan.

Gör som Google öka ”knäppfaktorn” på firman.Ämnesområden

  • Kreativitet & Innovation
    Team & Medarbetarskap
    Konflikthantering

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer