Lars-Johan Åge

Vinnande förhandlingsteknik - konsten att komma överens

Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och utbildad i förhandling på Harvard Law School. Han har arbetat med FBIs gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka. Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati.
Oavsett om det är en diskussion hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma.

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Den är lika avgörande och aktuell för dagens organisationer. Vi kallar det att komma överens. Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. I form av mindre trivsel, ökad stress, sämre prestation, lägre resultat och missade möjligheter.

På ett lättmottagligt sätt och med en enkel, tydlig och användbar modell presenterar Lars-Johan Åge det komplexa i en förhandlingssituation. Lars-Johan ger dig nycklar för framgångsrik kommunikation och förhandling - för att nå dina mål och bästa möjliga resultat.

Oavsett om det gäller relationen chef-anställd, säljare-kund eller mellan medarbetare är hemligheten för att komma överens och få till en lyckad lösning densamma. Det handlar om att nå fram till andra människor och hitta lösningar som skapar bestående värden, och viktigast av allt: se till att alla känner sig nöjda efteråt. Med Lars-Johans hjälp blir win-win happy-happy!

Med Lars-Johans Åges hjälp blir du en bättre kommunikatör, förhandlare, ledare och medarbetare.

Lars-Johan är författare till boken "Konsten att göra affärer" och listad i Dagens Industri som en av Sveriges populäraste föreläsare.

Lars-Johan Åges forskning har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter och hans expertis inom förhandlingsområdet har också lett till att han varit redaktör för förhandlingsområdet i den vetenskapliga tidskriften Journal of Business and Industrial Marketing.


Ämnesområden

  • Försäljning & Förhandling
  • Ledarskap

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer