Marie Algotsson Skogh

Säljare i världsklass med Mental Träning

Det inte är hindret som gör problemet utan dina tankar om det och framgång är hur nöjd du är med dig själv, säger Marie Algotsson Skogh. Marie har lång erfarenhet som föreläsare, säljare, projektledare och egenföretagare och är författare till boken ”Säljare i världsklass med Mental Träning”. Vill du veta mer om Marie och hennes föreläsningar och workshops kontakta oss på Skillspartner.
I den hårda konkurrens som organisationer lever med idag är det viktigt att alla medarbetarna har ett driv och mental säljstyrka, samt kan hantera stressiga situationer. Med flera aktörer på marknaden och där tjänster och produkter allt mer liknar varandra, ökar kraven på att alla anställda har en positiv och säljande inställning till både medarbetare och kunder oavsett vad man jobbar med.

Behovet av mental träning för arbetslivet har vuxit fram de senaste åren, eftersom den egna personliga utvecklingen blivit allt mer avgörande för att nå framgång i sitt arbete. Detta kan liknas vid och inspireras av idrottsvärldens prestationer. Begrepp som självförtroende, självkänsla, press, mål, motivation och attityd är lika viktigt inom arbetslivet som inom idrotten.
 
Marie Algotsson Skogh ger deltagarna inspiration och kunskap i hur de kan skapa mer driv, arbetsglädje och motivation som i sin tur leder till ökad prestation och en mer säljande attityd. De får ta del i hur de lättare kan förändra en negativ känsla till en mer positiv, samt hur de kommer över sina mentala hinder. Vetskap om hur de skapar bra säljande målbilder och hur de förbereder sig mentalt för att kunna kommunicera lättare med medarbetare och kunder. Marie Algotsson Skogh har som mål att deltagarna direkt ska kunna använda någon av de mentala tekniker som de får på en föreläsning eller utbildning, så att de starta sin väg till framgång.

Styr ditt liv från dina inre resurser istället för att bli styrd av yttre faktorer.


Marie Algotsson Skogh är diplomerad i Mental träning, certifierad NLP Master Practitioner och certifierad ICC coach, samt Affärsingenjör via IHM Business School & Teknosell. Har jobbat många år i telekombranschen. Marie har utvecklat konceptet MentalSäljKompetens® som vänder sig till säljare, ledare och medarbetare.
 
Marie Algotsson Skogh föreläser under rubriker och teman såsom;
 • Mental styrka och stresshantering
 • Muskulär och mental avslappning
 • Arbetsglädje och motivation
 • Självbild och visualisering
 • Attityd och sinnestillstånd
 • Medveten kommunikation
 • Kommunikation och team
 • Mental säljstyrka
 • Mål och målbild
 • Teamutveckling
 • MentalSäljKompetens för säljare
 • MentalSäljKompetens för ledare
 • MentalSäljKompetens för medarbetare
 • MentalSäljKompetens för kundtjänst


Ämnesområden

 • Personlig utveckling
  Arbetsglädje
  Attityd & Värderingar
  Försäljning & Förhandling
  Team & Medarbetarskap

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer