Martin Hedberg

Meteorolog, klimatexpert och futurist - Hopp om förändring till något bättre

Martin Hedberg håller seminarier och föreläsningar om klimat, klimatförändringar, dess orsaker, hur vi människor påverkas av klimatet samt olika förhållningssätt och strategier för att hantera det. Det inkluderar såväl globalt ledarskap som affärsliv, entreprenörskap och personliga åtaganden.
 
Martin Hedberg åtar sig föreläsningar, workshops, moderator- ock konsultuppdrag.

Förändringar av klimat, ekosystemtjänster och energiresurser är några av vår tids stora globala frågor som påverkar såväl enskilda individer som regeringar och företag i smått och i stort. Det är mycket väsentliga frågor som dock allt för lätt glöms bort i det dagliga bruset av vardagssysslor, nyckeltal och kortsiktiga åtgärder. Martin Hedbergs vision är att göra vetenskapliga resultat tillgängliga för allmänheten samt att engagera såväl individer som organisationer och företag att lära sig mer samt att ta större hänsyn till de stora globala frågorna som påverkar oss allt mer.

Martin håller seminarier där han beskriver hur vi människor påverkas av klimatet och hur vi påverkar det. Han tydliggör komplexa vetenskapliga samband med grafik och bilder på ett pedagogiskt sätt. Martin beskriver hur klimatfrågorna hänger samman med energi, samhälle och naturens ständiga förändringar. Martin Hedberg kartlägger, föreläser, inspirerar och hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter. Det är många utmaningar som står för dörren, globalisering, energi, hållbarhetsmål mm.

 

Martin leder också workshops där deltagarna identifierar villkoren för att navigera mellan framgång och misslyckande i en föränderlig värld avseende utmaningar och möjligheter rörande energi, klimat och risk.

 

De senaste 14 åren har Martin hållit ett stort antal föreläsningar kring temat klimat, energi och risk. Det har varit uppdrag från såväl börsnoterade företag som myndigheter och universitet, såväl i Sverige som internationellt.

 

Martin Hedberg är utbildad till meteorolog inom Flygvapnet och vid Stockholms Universitet, och tjänstgjorde som officer, navigatör och meteorolog inom Flygvapnet/Försvarsmakten 1989-2001. Mellan åren 1999-2004 arbetade Martin som meteorolog och kommentator vid Sveriges Television.

 

Några exempel på teman och rubriker Martin Hedberg föreläser kring;

  • Klimatförändringar och dess påverkan
  • Globalisering, energi och hållbarhetsmål
  • Växthuseffekten
  • Senaste vetenskapen om klimatläget
  • Vad kan den enskilda människan göra
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer