Patrik Hadenius

Språket avslöjar mottagaren - och det är du!

Patrik Hadenius är språkvetare, publicist, moderator och föreläsare. Han har arbetat som vetenskapsjournalist och redaktör, bland annat på Dagens Nyheter, och har grundat Språktidningen, Modern Psykologi och Modern Filosofi.
 
Patrik Hadenius är uppskattad som föreläsare för sin lediga stil, där han kombinerar vetenskaplig skärpa med humor och värme. "En föreläsning skall vara lockande, intressant, välgrundad och gärna en smula utmanande", säger Patrik.
I sina föredrag pratar Patrik om svenska språkets utveckling, vilka faktorer som påverkar det, om engelskans inflytande och hur man själv ska navigera i en föränderlig språkvärld. Han kan också vid seminarier och workshops lära ut hur du når fram till allmänheten med ett komplext budskap. Det handlar om att förenkla utan att fördumma.

Patrik åtar sig också moderatorsuppdrag och samtalsledare. Hans viktigaste ledstjärna är att det i första hand är föredragshållare och paneldeltagare som ska synas. Han har många seminarier och konferenser på sin meritlista, bland annat de uppskattade Språkforum och Hjärndagen samt flera olika seminarier under Almedalsveckan.

2012 utsågs Patrik Hadenius till hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Han har också nominerats till Stora Journalistpriset. 

Så här lyder motiveringen vid Patriks utnämning som hedersdoktor:
"Patrik Hadenius har som publicist med Språktidningen skapat ett nytt och spännande forum för populärvetenskap om alla aspekter av språk. Tidningen är omfångsrik och välgrundad i aktuell språkforskning, där varje populärvetenskaplig artikel antingen är skriven av eller faktagranskad av forskare. Språktidningen utgör också en viktig kanal för språkforskare att presentera sin forskning för en bred publik. Patrik Hadenius har, som innovativ publicist och kulturpersonlighet, både tagit vara på och bidragit till det stora intresset för språkfrågor bland allmänheten idag och skapat en spännande och attraktiv kanal för spridning av språkvetenskaplig forskning i populär form i Sverige."


Några exempel på teman och rubriker Patrik Hadenius föreläser kring;

  • Svenska språket,
  • Språkbruk och språkutveckling
  • Engelskans inflytande
  • Att nå ut med sitt budskap
  • Att popularisera och förenkla


Ämnesområden

  • Retorik & Kommunikation
    Underhållning

Föreläsare & Seminarieledare Moderator & Facilitator
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer