Per Kristensson

Värdeskapande tjänster och kundbeteende

Per Kristensson föreläser och utbildar inom det som kallas värdeskapande tjänster med hjälp av service design.
 
Pers föreläsningar handlar om hur "organisationer tänker". Med det avser han t ex hur de kommunicerar, beslutsfattar och utvecklar sig. Kund (patient-, medborgare-, användare-) perspektivet står i synnerhet honom varmt om hjärtat. "Organisationer har alldeles för lätt att glömma bort den de faktiskt finns till för," säger Per Kristensson.
Tjänster är idag inte längre bara en typ av erbjudande utan en logik som fokuserar på hur din organisation stöttar dina användares värdeskapande processer – och är därför viktigt för alla organisationer.

Tjänstedesign avser en metodik som involverar personal, brukare eller kunder i syfte att gemensam utforma nya tjänster som skapar värde i brukares vardag.

Många pratar idag om dessa begrepp men vad är det egentligen som avses och hur ska egentligen organisationer på ett bättre sätt än tidigare förstå och utveckla de värden de faktiskt skapar för sina användare?

Under sina föreläsningar och utbildningar delar Per Kristensson, professor i psykologi, med sig av insikter, stories och praktiska exempel kring hur organisationer kan skapa morgondagens lösningar på ett bättre sätt än tidigare.

Per Kristensson är professor. I sin forskning har han studerat innovations- och verksamhetsutveckling, kundbeteende, beslutsfattande samt förändringsprocesser. Som professor har han även tjänstgjort i Bergen i Norge samt Phoenix i USA.  

Per hör till de som blivit utvalda att göra en sk TedX-föreläsning. Det skedde i samband med Karolinska Institutets 100-års jubileum. Per har föreläst för Vetenskapsrådet och medverket i ett antal TV-program såsom SVT Plus nyårsprogram.

Vill du veta mer om Per Kristensson och hans föreläsningar, kontakta oss på Skillsparter som berättar vi gärna mer.

Några exempel på teman och rubriker Per Kristensson föreläser kring;
 • Värdeskapande tjänster
 • Service Design
 • Kommunikation
 • Kundbeteende
 • Beslutsfattande/Utveckling
 • Förändringsprocesser


Ämnesområden

 • Kreativitet & Innovation
  Bemötande, Värdskap & Service
  Ledarskap
  Entreprenörskap & Företagande

Föreläsare & Seminarieledare
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer