Pernilla Warberg

Pernilla Warberg - moderator med scenvana och trygghet

Pernilla Warberg är en rutinerad moderator, konferenier och samtalsledare med erfarenhet från tidigare befattningar inom såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv.
Under flera har Pernilla Warberg åtagit sig uppdrag som moderator. Först och främst inom kultur- och näringslivsområden mot bakgrund av hennes tidigare befattningar inom såväl offentliga verksamheter och det privata näringslivet. Under senare år pendlar dock uppdragen mellan helt andra branscher och områden. Många gånger vill uppdragsgivaren ha en moderator som är kompetent att leda samtalet, inte som professionellt kunnig i själva ämnesområdet.

Det viktigaste för Pernilla som moderator är att se till att talarna och/eller debattörerna  känner sig bekväma med sitt uppdrag och att de i mesta möjliga mån får fram ett intressant budskap till åhörarna, och att de håller sig till ämnet. Att se till att tiden hålls är en självklart för för Pernilla. Hon har också som ambition att alltid ha en personlig ton genom modererandet.

Innan genomförandet gör Pernilla Warberg noggranna förberedelser och har förberedande kontaktar med talare och/eller debattörer. Hon ser till att de känner sig bekväma och att de blir sedda. Inte minst går hon också igenom nödvändig teknik, teknikresurser och hur lokalen ska vara möblerad.

Under konferensen/mötet ser hon till att talarna håller sig till ämnet, att alla för komma till tals och ser till att budskapen blir tydliga, tillgängliga och intressanta. Inte minst viktigt är det att engagera publiken, sammanfatta och se till att den röda tråden hålls.


Ämnesområden

  • Moderator
  • Konferencier
  • Samtalsledare
  • Workshops

Moderator & Facilitator
Intresseanmälan & mer info
Skillspartners specialrabatt
Missa inte Skillspartners
• Ram- och volymavtal
• Specialrabatt för skolor
• Direktupphandling (LOU), gränsvärde 284 000 kr Läs mer

Kontakta oss

Sthlm tel: 08-684 049 24 Gbg tel: 031-724 43 80
Klicka här

Trygghetsgaranti

Du kan vara lugn när du bokar konsult, utbildare, seminarieledare och/eller coach hos Skillspartner//Greenback.
Läs mer