Navigera, leda och hantera kriser och katastrofer

Åse Lunde arbetar med ledare och chefer som vill stärka och optimera sin egen och medarbetarnas förmåga att navigera, leda och hantera kriser och katastrofer.

Hon är en skicklig och uppskattad föreläsare och rådgivare inom krishantering och krisberedskap. Hon hjälper chefer  och ledare att stärka och optimera sin egen och medarbetarnas förmåga att navigera, leda och hantera kriser och katastrofer  – utan att behöva tappa värdefull tid.

Åse har lång bakgrund som polis där hon bland annat arbetade som förhandlare i kris- och gisslansituation. Hon har många  års erfarenhet av nationellt och internationellt arbete vid komplexa kriser och katastrofer. Vid hastigt uppkomna större och  komplexa kriser bildas ofta hastigt sammansatta team med personer från olika delar av organisationen och ibland även från  helt olika organisationer. Vid sådana tillfällen behövs en annan typ av ledarskap jämfört med situationer där teamet är väl  sammansvetsat, samövat och där tryggheten med varandra är hög.

Presentation

Åse Lunde har arbetat så gott som hela sitt yrkesliv med kriser och katastrofer. Med bakgrund från Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarshögskolan och FN samt lång  erfarenhet som rådgivare, coach och stabschef i krisledningsgrupper delar hon med sig av fakta, kunskap och egen  praktisk erfarenhet.

Åse ger organisationer och företag konkreta verktyg för hur de kan hantera olika sorters krissituationer.  Hon arbetar även operativt när möjlighet ges vid pågående kriser och katastrofer och hon har på senare år arbetat operativt som stabschef i krisledningsorganisationer (staber) vid bland annat Covid-19 (Socialstyrelsen) och vid skogsbranden i Älvdalen sommaren 2018. Åse Lunde tillhör även den nationella förstärkningsresursen vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), en resurs som finns till för att stödja myndigheter vid större kriser och katastrofer.

Därför ska du boka Åse Lunde;

 • Åse hjälper er att på ett enkelt sätt förstå komplexiteten med att navigera, leda och hantera kriser och katastrofer.
 • En föreläsning med Åse ger ökad förståelse om vad som krävs, och hur ni kan gå till väga, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att arbeta i sammanhang som präglas av stor ovisshet, komplexitet, snabba kast, stark press och kraftig stress.
 • Åse kombinerar fakta och kunskap med exempel från hennes egna erfarenheter. Resultatet är en spännande, tankeväckande och mycket lärorik föreläsning som passar företag och organisationer inom alla branscher.

När Åse har jobbat operativt har hon bland annat arbetat som stabschef eller rådgivare under följande krissituationer:

 • 2022 – Kriget i Ukraina, stabsorganisation vid svensk myndighet.
 • 2021 – Komplexa branden i sopberget i Kagghamra, söder om Stockholm.
 • 2020 – Covid-19, nio månader som stabschef i Socialstyrelsens krisledningsorganisation.
 • 2018 – Skogsbranden i Trängslet i Älvdalen.
 • 2010 – Jordbävningen på Haiti.
 • 2006 – Evakueringen av 8000 svenskar från Libanon och Syrien i samband med väpnad konflikt.
 • 2004 – Tsunamin i Indonesien. Åse jobbade för United Nations World Food Programme (WFP).
 • 2002 – Västbanken/Palestina (under 2:a Intifadan). Åse jobbade för United Nations Department for Safety & Security  (UNDSS).

Åse Lunde har även föreläst och utbildat vid Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (numera Centrum för totalförsvar och  samhällets säkerhet) vid Försvarshögskolan och hon har varit gästföreläsare vid Center for Homeland Defense and Security i  USA.

Exempel på teman och rubriker

Krishantering
Åse kombinerar fakta/kunskap med egen praktisk och operativ erfarenhet. Hon skräddarsyr sina uppdrag efter kundens behov och önskemål. Hon föreläser på såväl svenska som engelska. Åses föreläsningar kretsar ofta kring ämnen som:

 • Krishantering (krisberedskap och även totalförsvar/civilt försvar)
 • Innovation under pågående kris
 • Ledarskap vid kris
 • Medarbetarskap
 • Optimera gruppeffektiviteten vid en kris
 • Tidig förvarning. Att lyfta blicken, ta in och tolka signaler runt omkring oss. Ju tidigare vi får in signalerna och tolkar dem, desto fler handlingsalternativ och verktyg har vi till vårt förfogande.

Referenser

Åse Kunde är kunnig och påläst och gjorde det jättebra! Hon hade läst på om vårt företag och vår verksamhet och anpassade utifrån det på ett superbra sätt. Hon återkom dessutom dagen efter med några saker till som hon tänkt på efteråt och vi fick med oss värdefulla insikter och information.
Direktör HR och Affärstöd, Svevia

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Skillspartner är alltid lyhörda för våra behov och levererar utifrån dem förslag som också motsvarat våra förväntningar. Jag rekommenderar andra varmt att anlita Skillspartner."

  Ann-Sophie Gustavsson, Ringhals AB

  "Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Skillspartner. De är lyhörda och kommer alltid med bra förslag på föreläsare utifrån mina önskemål och ramar. Samarbetet är smidigt och de är lätta att nå och kommunicera med.  Resultatet är alltid mycket kvalitativa och omtyckta föreläsningar som deltagarna lovordar."

  Sonia Koppen, Vision