Fotograf
Robert Eldrim

Om det saknas tillit på toppen rinner det nedåt i hela organisationen - Tillitsbaserad styrning och ledning

Johan Grant är filosofie doktor och legitimerad psykolog. Han har mer än 25 års erfarenhet som rådgivare till ledningar och styrelser i privat, offentlig och ideell sektor både i Sverige och internationellt.

Johan jobbar mycket nära sina uppdragsgivare och är van att hantera de där komplicerade och känsliga frågorna som är avgörande för organisationens utveckling. Han är specialiserad på kulturfrågor och särskilt på hur ledningskulturen påverkar hela organisationen. Om det saknas tillit på toppen rinner det nedåt i hela organisationen.

Presentation

Tillit är något man bygger upp under tid och som kan raseras väldigt fort. Kärnan i tillit är man har en kultur av öppenhet där människor säger som det är och gör som de säger. Det är lätt att säga men svårt att göra. För att människor ska stå för vad det tycker krävs att vi har en kultur som erkänner att fel inte bara är av ondo utan något alla gör och som vi måste lära oss av. Om vi lär oss istället för att döma utvecklas vi som människor och som organisation. Men också det här är svårt eftersom vi också måste ha disciplin i vår kultur. Om vi inte har disciplin uteblir lärandet. Disciplin har blivit negativt laddat och något som många organisationer tror att de skall undvika.

Men om vi inte har  disciplin blir organisationerna sviker vi oss själva och organisationen. Så hur bygger man en sådan kultur? Mitt svar är att man gör det genom att bygga en kultur med höga krav och en hög grad av stöd. Samtidigt!

Som talare brukar Johan både väcka uppmärksamhet och inspirera människor. Johans föreläsning kombinerar psykologisk kunskap med praktisk exempel och träning som kan hjälpa organisationer en bit på vägen mot att skapa en öppen, transparent kultur som tar fram det bästa i människor.

Exempel på teman och rubriker

 • Chefens roll som förebild för att demonstrera mod, stöttning och krav.
 • Den goda byråkratin och den dåliga
 • Hur upprättar man omdömet och styrning som också bygger på relationer utan att skapa godtycke?
 • Hur man talar för att bygga tillitsfulla relationer

Undvik inte konflikter – väx med dem
Många företag och organisationer förstörs av idén om att vi presterar bäst när vi känner oss trygga. Men det är en fantasi som är sprungen ur en orealistisk och ovetenskaplig syn på människor. Trygghet gör oss varken produktiva eller kreativa. Tvärtom. Den skapar en kultur där människor krymper och

 • undviker att ta risker och blir fega.

 • får konflikter, blir upproriska eller ledarberoende.

 • föredrar harmoni framför prestation och att växa och utvecklas.

 • fokuserar på att framstå som framgångsrika snarare än att vara det.

Det som får oss att växa är höga krav och starkt stöd. Det är den typ av omsorg som bra föräldrar visar sina barn. Jag kallar det äkta omsorg.

På samma sätt visar sunda ledare äkta omsorg, höga krav och mycket stöd, för sina medarbetare. I kultur som präglas av äkta omsorg frodas människor. Inte för att de känner sig trygga och omhuldade utan för att de känner sig levande, utmanade och att de växer.

Många organisationer misslyckas med att få medarbetarna att växa för att att inte förmår balansera krav och omsorg. “Kalla” organisationer kan bli högpresterande men det blir inte hållbara. “Varma” organisationer tenderar att tappa skärpan och blir medelmåttiga. Johan Grant hjälper organisationer att hålla balansen.

Grunden för att lyckas med det här är att man utvecklar organisationens konfliktkompetens, det vill säga förmåga att förstå och använda olikhet och spänningar. Om man bryter den negativa feedbackloop av konfliktundvikande och rädsla för vad som händer om när den ändå uppstår (och det gör den a l l t i d) och ersätter den med en positiv feedbackloop ökar tilltron till den egna förmågan att hantera problem vilket i sin tur leder till färre knepiga konflikter.

Resultaten kommer att märkas snart. Problemlösningsförmågan, produktiviteten, kreativiteten och arbetslusten ökar.

Johans föreläsning kombinerar psykologisk kunskap med praktisk exempel och träning som kan hjälpa er en bit på vägen mot att skapa en öppen, transparent kultur som tar fram det bästa i människor.

 

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Vi anlitar Skillspartner eftersom det är otroligt tryggt, pålitligt och med snabb återkoppling. Vi har samarbetat under många år och vi har aldrig blivit besvikna. Skillspartner har fingertoppskänsla och en professionalism att alltid plocka fram rätt talare till vår organisation och tillfälle. Jag kan starkt rekommendera alla att vända sig till Skillspartner.  Ni kommer inte att bli besvikna."

  Ingemar Gustavsson, Actemium

  "Skillspartner är alltid lyhörda för våra behov och levererar utifrån dem förslag som också motsvarat våra förväntningar. Jag rekommenderar andra varmt att anlita Skillspartner."

  Ann-Sophie Gustavsson, Ringhals AB