Intresseanmälan

Hans Kalldal Cybersäkerhet och informationssäkerhet, Informationsspecialist

Är din digitalisering säker och hållbar?

Hans Kalldal har lång erfarenhet från utveckling inom bland annat Försvarsmaktens insatsledning, en verksamhet som skall fungera i en av de värsta situationer vårt samhälle kan hamna i. Idag arbetar Hans med cybersäkerhet och dataskydd i vårdinformationssystem och energibolag. Han har parallellt med sin konsultverksamhet föreläst och utbildat professionellt i över 30 år.

Presentation

Digitalisering bygger på en fundamental grundmekanism. Kostnaden för att behandla, överföra och spara information har förändrats i grunden som resultat av en intensiv utveckling av informationsteknologi.

I många samhällsförändringar genom historien har det tagit ett tag att förstå vad som behöver komma på plats för att förändringen skall vara hållbar. Det tog nästan 100 år innan vi började bygga in säkerhetsmekanismer i våra bilar så att vi slapp dö i ganska enkla olyckor. Det tog mer än 100 år innan vi började rena utsläpp från industri så att vi inte förgiftar vår egen omgivning. Så länge kan vi inte vänta med den hållbara digitaliseringen.

Hans Kalldal är informationsspecialisten som berättar levande om det rena informationsperspektivet i digitaliseringen. Det är ofta en saknad brygga mellan IT-utveckling och verksamhetsutveckling.

Bara för att vi kan lagra mer och mer i datorhallar och moln så betyder det inte alltid att det går att hitta och använda det som behövs i ett givet tillfälle. I många fall går det fortfarande snabbare att hitta en bok på biblioteket än att hitta ett protokoll på sitt eget molnbaserade intranät. En hållbar digitalisering kräver att vi kan hitta och maximera verksamhetseffekten av våra data trots ständigt ökande volymer.

Brottslighet och krigföring förändras i takt med övriga samhället. När nu välståndet finns i våra datorer så är dom mål för cyberkriminella. Vi vet från historien att samhället inte accepterar förluster och skador under längre tid utan att reglera det med lagar, standarder och skyddsmekanismer. Färska exempel som berör digitaliseringen är GDPR, NIS och ISO27000. Det är inte svårt att räkna ut att dessa krav kommer att öka. En hållbar digitalisering måste vara en säker digitalisering.

Informationskvalitet är lika viktigt i digitaliseringen som råvarukvalitet är i matlagning eller industriprojekt. Hans bygger ofta sina föredrag runt informationskvalitet som ett viktigt verktyg för att balansera verksamhetseffekt och informationssäkerhet. Hållbar digitalisering måste bygga på information med känd kvalitet.

Hans Kalldal har utbildning som både civilingenjör och informationsvetare. Han har arbetat i närmare 40 år med uppgifter som spänner från pantbanker till kvalificerade insatsledningssystem hos Försvarsmakten. Detta har gett honom en djup förståelse för säker informationshantering i både kommersiell och samhällskritisk verksamhet.

Hans började arbeta som professionell utbildare och föreläsare under tidigt 90-tal och tycker det är viktigt att föregå med gott exempel i sin egen digitalisering. Han kan därför leverera både från scen och via video med samma höga kvalitet. Givetvis skräddarsyr Hans gärna en föreläsning efter era behov.

Exempel på teman och rubriker

Digital residens och suveränitet
– varför cybersäkerhet är en framtida nyckelspelare
Resiliens i ekologiska system beskrivs som förmågan att motstå och återhämta sig från störningar. Under Coronaåren upptäckte vi att vårt samhälle kunde fungera trots krav på att isolera sig. Digitaliseringen har gjort samhället mer resilient mot vissa störningar. Samtidigt har vi blivit mer sårbara för andra störningar, exempelvis cyberangrepp från organisationer på stort geografiskt avstånd.

Med ett telefonsamtal var det möjligt att stänga av gasledningar till Europa och utsätta oss för kraftiga påfrestningar. Med ett annat telefonsamtal är det idag möjligt att stänga av molntjänster för hela Sverige. Något som antagligen skulle få höga elpriser att framstå som en västanfläkt. Vi börjar fråga oss om hur vi skall stärka vår digitala suveränitet. Begreppet tillgänglighet i cybersäkerhet måste spela en tydligare roll där vi tar hänsyn till geopolitiska skeenden.

Föreläsningens innehåll
I den här föreläsningen börjar Hans med att blicka tillbaka i industrihistoria för att visa att vi kan lära oss från tidigare tekniksprång i samhället. Exempelvis var bilar högst osäkra en gång, nu är dom säkra. Hur gick det till? Om vi tittar på utveckling av lagar och regler för tidigare teknologier, kan vi då göra någon gissning om vad vi har framför oss inom området cybersäkerhet?

Ekologisk resiliens kan summeras som att vara robust, anpassnings- och förändringsbar. Vad kan lära i vårt cybersäkerhetsarbete? Att tänka resiliens ger en bra helhet i arbetet. Till skillnad från andra biologiska varelser så kan vi gissa om framtiden. Vilka förmågor kan vi behöva om 5-10 år?

Begreppet digital suveränitet är relativt nytt men hörs mer och mer i samband med den förändrade säkerhetssituationen i vårt närområde. Vad är det och vad kan det innebära för en organisation?

Föreläsningen hålls på hög och övergripande teknisk nivå och Hans använder gärna någon större attack som exempel.

Till vem riktar sig föreläsningen
Föreläsningen fokuserar på ”Varför?” och ”Vad?”. Den lämpar sig för beslutsfattare som behöver balansera kostnader för cybersäkerhet mot allt annat vi också behöver göra. Den lämpar sig också för alla som vill förstå varför cybersäkerhet blir en kritisk nyckelspelare om vi vill skapa resilienta organisationer och ett samhälle med digital suveränitet.


https://www.skillspartner.se/utbildningar/amnesomrade/personlig-integritet-och-gdpr-i-digitaliseringen/

https://www.skillspartner.se/utbildningar/amnesomrade/information-och-sakerhet-i-digitaliseringen/

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Skillspartner är alltid lyhörda för våra behov och levererar utifrån dem förslag som också motsvarat våra förväntningar. Jag rekommenderar andra varmt att anlita Skillspartner."

  Ann-Sophie Gustavsson, Ringhals AB

  " Vi i Partille kommun har sedan flera år ett fint samarbete med Skillspartner. Vi får alltid ett genuint proffsigt och engagerat bemötande. Jag brukar vända mig till Skillspartner och förklara vad vi söker. Därefter får jag flera förslag och vi talar oss fram till ett lyckat event. Min kontaktperson hos Skillspartner är utöver sin yrkeskompetens också en sån där sprudlande och varm person som det är lätt att trivas omkring. Så när hon hör av sig via telefon eller dyker upp på evenemangen som bokats kan man inte bli annat än glad! "

  Maria Dahl, Partille kommun