AI - hot eller möjlighet? Du bestämmer

Inspireras till att göra AI till din bästa vän redan på måndag!

Jennie Sinclair är en framstående talare, entreprenör och investerare inom tech- och kommunikationsbranschen, känd för sin expertis och sitt engagemang för att driva tekniska framsteg som skapar positiv samhällsförändring för många. Med sin kompetens inom AI och kommunikation belyser hon hur teknologiska framsteg, såsom GPT-4, omformar vår värld och skapar nya möjligheter, men även utmaningar.

Vad ska människan sysselsätta sig med när AI ersätter många av de arbetsuppgifter vi hittills ägnat oss åt?

Presentation

Jennie Sinclairs passion för framtidens möjligheter genom teknik startade på universitetet med en slutuppsats om hur Internet skulle förändra samhället. Detta ledde henne in på en rad digitaliseringsprojekt, allt från att överföra telefonkatalogerna till nätet till att digitalisera musikbranschen. Jennies bakgrund sträcker sig från startups till ledande positioner i storbolag som Hitta.se, Schibsted Growth, Telia Infomedia, Sigma och Nexer.

Jennie är inte bara en expert inom sitt fält, hon är också en visionär framtidsspanare med en mission om att demokratisera tekniska framsteg. Hon har varit delaktig i viktiga internationella diskussioner, såsom utformningen av EU:s AI-regleringar, vilket visar på hennes förmåga att påverka teknikpolitiken. Detta är också något som hon för närvarande driver vidare genom offentlig debatt och Think Tanks på området AI och future skills!

Jennie Sinclair är en mycket eftertraktad föreläsare inom teknik och innovation. Hennes insiktsfulla och inspirerande framträdanden får publiken att både fundera och agera!

En föreläsning med Jennie Sinclair ger en målande bild av framtiden, där hon passionerat visar oss möjligheten att själva vara med och skapa den. Hon beskriver hur AI påverkar både individ, samhälle och arbetsmarknad, samt vilka förmågor vi människor nu behöver utveckla för att förbli relevanta. Jennie håller även hel- eller halvdags workshops med temat AI. Dessa workshops är interaktiva och utformade för att ge företag de verktyg och kunskaper som behövs för att framgångsrikt implementera AI i sin verksamhet.

Exempel på teman och rubriker

Exempel på teman som Jennie fokuserar på

 • AI:s roll i arbetsmarknadens omvandling
 • mänsklig anpassning och utveckling i en AI-dominerad framtid
 • hur tekniska framsteg kan användas för att skapa en demokratisk och hållbar framtid

Du får med dig

 • en djupare förståelse för hur AI-teknik påverkar och accelererar arbetsmarknaden
 • förståelse för vikten av att utveckla mänskliga förmågor för att komplettera och maximera AI:s potential
 • insikter om hur stora teknikskiften kan gynna samhället i stort
 • konkreta verktyg för att själv kunna använda AI, samt en plan för företaget att implementera

Workshop: AI-strategi för ditt företag
Förutom föreläsningar håller Jennie Sinclair hel- eller halvdags workshops med temat AI. Dessa workshops är interaktiva och utformade för att ge företag de verktyg och kunskaper som behövs för att framgångsrikt implementera AI i sin verksamhet.

Målgrupp: Ledningsgrupper, styrelser och strategiansvariga som vill implementera eller förbättra sin AI-strategi.

Exempel på innehåll

 • introduktion till AI och “34 procents möjligheten”
 • definiering av en AI-vision för deltagarnas företag, samt identifiering av nyckelområden och mål för AI-implementering
 • presentation av framgångsrika AI-implementeringar i liknande branscher, och diskussion om hur dessa kan anpassas till deltagarnas egna organisationer
 • metodik för att implementera AI-mål i organisationen
 • scenariobaserade övningar för att hantera utmaningar i AI-implementeringen

Jennie anpassar alltid sina workshops för att säkerställa att varje deltagande företag får med sig en tydlig väg framåt för att skapa förutsättning att integrera AI i sin verksamhet. Förutom att hämta inspiration från Jennies föreläsning är en workshop med henne en fantastisk möjlighet för ditt företag att även omsätta dessa insikter i praktisk handling!

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Skillspartner är alltid lyhörda för våra behov och levererar utifrån dem förslag som också motsvarat våra förväntningar. Jag rekommenderar andra varmt att anlita Skillspartner."

  Ann-Sophie Gustavsson, Ringhals AB

  "Jag känner mig alltid trygg med att Skillspartner håller en mycket hög servicenivå. Vi arrangerar föreläsningar för våra klienter, tjänstemän, som är i omställning. Vårt mål är att bjuda på inspiration. Skillspartner är lyhörda, lämnar bra förslag och svarar snabbt. Det känns enkelt, lättsamt och personligt. Det träffar alltid rätt och både vi på TRR och våra deltagare går nöjda från föreläsningarna. Jag kan varmt rekommendera Skillspartner."

  Anna Karin Laurenius Kohle, TRR Göteborg