Intresseanmälan

Louise Callenberg Teolog, ledare, digitaliseringsstrateg & opinionsbildare inom AI tillämpning och etik

Det är en konst att leda genom förändring. En mänsklig konst.

Louise Callenberg är en eftertraktad rådgivare och resurs för organisationer som strävar efter framgång i den digitala tidsåldern, både i omställning och i förändringsledning.

Med en bakgrund inom digitalisering, inklusive betydande erfarenhet från sitt arbete inom Sveriges kommuner och regioner, har Louise spelat en central roll i att driva digital transformation i samtliga sektorer. Hon har haft drivande roller i nationell styrning och policyutveckling inom området digital utveckling samt bidragit som expert i regeringsuppdrag för att främja användningen av AI inom den offentliga sektorn.

Louise är expert inom områden som AI-etik, digital transformation och innovationsledning samt om chef-, själv- och medarbetarledarskap för att få det att hända. Med över 20 års erfarenhet från chefspositioner och ledarskap i olika sektorer, besitter hon en unik förmåga att förstå och lösa komplexa utmaningar.

Presentation

Idag driver Louise Callenberg ledarbyrån Leadership ARTS som stärker de mänskliga förmågorna i omställning och förändringsarbete. Kulturen pekas ofta på som utmaningen när det gäller att få saker att hända. Leadership ARTS driver programmen utifrån 12 nyckelförmågor som krävs för att få organisationer att klara omställningen i en hållbar och digital tid, oavsett om du är inom offentlig sektor, bolag i tillverkningsindustri, start-up eller en medlemsorgansiation. Det är inte tekniken som är mest utmanande, utan vi människor.

Tillsammans med kollegorna i SNGL växer de kunskapsbolag i en ny digital ekonomi. IT bolaget Singula drev Louise upp som VD de första åren och satte grunden genom tillämpning av TEAL. Filosofin handlar om att öka engagemang, motivation och kapabilitet i organisationer genom tillitsbaserad styrning och organisering.

Louise Callenberg är utbildad till präst i Svenska kyrkan och har som teolog ett samhälls- och etiskt perspektiv på den tid vi lever i. Spännande diskussioner, perspektivtagande och utmanande frågeställningar skapar givande seminarium och fördjupningssessioner i de sammanhang där Louise finns.

Louise erbjuder allt från inspirerande föreläsningar till workshops och utbildningsdagar. Alltid skräddarsytt.

Sedan 2020 driver hon nätverket #bättredelat som samlar Sveriges ledande kommunala och regionala företrädare inom Digital transformation i offentlig sektor. Här använder hon storytellning som metod för att väcka förståelse och insikt om vad som står på spel och vilka möjligheter vi har att öka livskvalite, hälsa, rädda liv och öka lyckan genom innovation och kreativitet tillsammans med nya tekniska möjligheter.

Exempel på teman och rubriker

 

1. Leda i Komplexitet
Utforskar metoder och strategier för att navigera och leda i komplexa organisationer och miljöer, där förändring är den enda konstanten. Utgår från komplexitetsteorier och visar hur man konkret tillämpar dem i vardagen i en organisation i förändring.

2. AI för Alla?
Demystifierar artificiell intelligens och visa hur den kan användas inom olika branscher och verksamheter för att öka effektivitet och

innovation men diskuterar också de etiska aspekterna av nytta med AI och ansvaret att inte tillgängliggöra AI.

3. Det Nya Data-Drivna Samhället
Utforskar den avgörande rollen av data i dagens samhälle och hur organisationer kan utnyttja data för att fatta smartare beslut och skapa värde.

4. Ledningsgruppen / styrelsens avgörande roll för att verka i en digital och hållbar tid
Ger styrning och strategi ansvariga avgörande insikter om vikten av att förstå, skapa förutsättningar och ta risk i en ny digital era.

5. Mänskliga förmågor i fokus för innovation
Undersöker hur mänskliga egenskaper som empati, kommunikation och anpassningsförmåga kan vara nyckeln till framgångsrik förändringsledning.

6. Vår tids boktryckarkonst: Digitaliseringens ABC
Ger en djup förståelse för den pågående digitaliseringen och hur den påverkar organisationer och samhället som helhet.

Etiska Överväganden i Digital Utveckling
Utforskar de etiska dilemman som uppstår i samband med den snabba digitala utvecklingen och hur man tar ansvarfulla beslut. Diskuterar vikten av etik och empati i affärsvärlden och hur dessa värderingar kan integreras i ledarskap och företagskultur.

8. Chefens Nya Roll som Facilitator och Coach
Diskuterar hur chefsrollen har utvecklats och betonar vikten av att vara en facilitator och coach för att stödja teamets tillväxt och prestation.

9. Framtidsspaningar om AI och Blockchain
Presenterar framtida trender inom artificiell intelligens och block chain-teknik och hur de kan forma olika branscher och samhället.

10. Navigera digital transformation: en guide för den ovana digitala ledaren
Ett mikroprogram som orienterar chefer och ledare in i alla buzz-words som finns idag och skapar en grundläggande förståelse kring hur organisationer jobbar med digital transformation och vad man som generalist behöver kunna.

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Skillspartner. De är lyhörda och kommer alltid med bra förslag på föreläsare utifrån mina önskemål och ramar. Samarbetet är smidigt och de är lätta att nå och kommunicera med.  Resultatet är alltid mycket kvalitativa och omtyckta föreläsningar som deltagarna lovordar."

  Sonia Koppen, Vision

  " Vi i Partille kommun har sedan flera år ett fint samarbete med Skillspartner. Vi får alltid ett genuint proffsigt och engagerat bemötande. Jag brukar vända mig till Skillspartner och förklara vad vi söker. Därefter får jag flera förslag och vi talar oss fram till ett lyckat event. Min kontaktperson hos Skillspartner är utöver sin yrkeskompetens också en sån där sprudlande och varm person som det är lätt att trivas omkring. Så när hon hör av sig via telefon eller dyker upp på evenemangen som bokats kan man inte bli annat än glad! "

  Maria Dahl, Partille kommun