Intresseanmälan

Per Mosseby

Fotograf
Jesper Wahlström

Digitalisering för framtidens vård, skola och samhälle

Digitaliseringen påverkar vårt samhälle på nära nog alla områden. Vilka är de förutsättningar och drivkrafter som skapar dessa möjligheter och driver utvecklingen? Hur påverkar digitaliseringen företag, vård, skola, samhällsbyggnad och demokrati?

Per Mosseby vill visa hur digitaliseringen kan förbättra samhället utifrån de perspektiv som är viktiga för både för den offentliga sektorn och näringslivet, och vad det kommer innebära för oss som människor och organisationer.

Presentation

Per Mossebys föreläsningar hämtar inspiration från hans bakgrund som internetentreprenör, tidigare kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Per arbetar även som rådgivare till organisationer inom näringsliv och offentlig sektor kring strategiska digitaliseringsfrågor. Hans kunder finns framförallt inom teknikföretag, hälso- och sjukvård, branschorganisationer och den offentliga sektorn.

I sina föreläsningar vill Per ge åhörarna förståelse och känsla för digitaliseringens möjligheter så att de enkelt kan gå från ord till handling.

Per har tre huvudföreläsningar som han anpassar efter kundens behov och önskemål.

Exempel på teman och rubriker

Framtidens vård
Vården är ett av de områden som just nu påverkas snabbast av digitaliseringen. På en och samma gång finns det nu radikalt förändrade möjligheter att samla in data om varje människas hälsotillstånd, tillgång till vård och kunskap oavsett var i världen patienten och vårdpersonalen befinner sig, samt möjligheter att använda analysstöd med artificiell intelligens som kan hjälpa till med träffsäkrare diagnoser på ett tidigare stadium. Framsteg inom robotik och genetik gör att vi kan behandla åkommor tidigare och effektivare både genom skonsammare kirurgi och mer effektiv och individanpassad medicinering.

Några av de största hindren för att dra nytta av de framsteg som görs, är kopplade till hur vi har organiserat vården. Det finns begränsningar och krav för hur vi får dela information och producera vård som utgår från ett paradigm där patienten framförallt ses som ett passivt objekt, som beroende på fynd i enstaka möten med vården, och inte sällan fragmentarisk anamnes, hänvisas runt till olika vårdnivåer.

Nu kommer nya digitala lösningar som öppnar för nya möjligheter och arbetssätt som driver mot en mer patientorienterad och effektiv vård, kraftfulla sätt att samla hela vår egen hälsodata och sjukdomshistoria, samt effektivare verktyg för diagnos och behandling. Det kommer kunna ge en bättre hälsa och högre livskvalitet för den enskilde samt bättre stöd och arbetsmiljö för de som jobbar i vården.

Hur ska den offentligt finansierade vården möta och ta vara på dessa möjligheter och bli en del av det globala ekosystem av hälsorelaterade tjänster som växer fram, utan att patientsäkerheten går förlorad?

Den digitala framtiden är här
Digitaliseringen påverkar vårt samhälle i grunden på nära nog alla områden. Vilka är de grundläggande förutsättningarna och drivkrafter som skapar dessa möjligheter och driver utvecklingen? Hur påverkar och hur kommer digitaliseringen påverka vårt arbete, hälso- och sjukvården, skolan, samhällsbyggnad och demokrati?

Ni tas med på en inspirerande resa som börjar med att förklara varför den tekniska utvecklingen gör att vårt samhälle förändras snabbare och snabbare, för att sedan få ta del av kittlande exempel på de senaste landvinningarna inom artificiell intelligens, medicin, energi och utbildning. Till sist knyter vi ihop säcken genom att se på vad detta borde och kommer kunna innebära för oss som människor och organisationer.

Bli världsmästare på digitalisering
Stora paradigmskiften för med sig stora möjligheter, men också stora utmaningar. Historien visar på exempel efter exempel både på organisationer som lyckas dra nytta av möjligheterna och utvecklas, men minst lika många är exemplen på de som klamrar sig fast och går under.

Samhället befinner sig i ett stort paradigmskifte, där digitalisering och automatisering för med sig nya möjligheter och hot vare sig vi vill det eller inte. Hur kan en organisation bäst ta tillvara på möjligheterna och undvika fallgroparna? Hur kan man arbeta systematiskt med en strategi som gör att hela organisationen kan navigera för att bli en av de framtida vinnarna?

Vi går igenom en strategi som baseras på ett digitalt kunskapslyft för chefer och medarbetare, arbete med att integrera arbetet med digitalisering i verksamhetsmålen, metoder för att främja och dra nytta av ett öppet innovationsklimat, och slutligen vägen till  att fostra en organisationskultur som stödjer initiativen som strävar efter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Per Mossebys föreläsningar hämtar inspiration från hans bakgrund som internetentreprenör, tidigare kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges kommuner och landsting. Per Mosseby vill visa hur digitaliseringen kan förbättra samhället utifrån de perspektiv som är viktiga för både för den offentliga sektorn och näringslivet.

Exempel på övriga föreläsningsrubriker;

 • Organisationsutveckling i en digital värld
 • Digitalt ledarskap

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Vi får alltid insiktsfulla och träffsäkra förslag på talare och inspiratörer från Skillspartner och de är ett bra bollplank i processen."

  Fredrik Göransson, Nine Yards

  "Jag känner mig alltid trygg med att Skillspartner håller en mycket hög servicenivå. Vi arrangerar föreläsningar för våra klienter, tjänstemän, som är i omställning. Vårt mål är att bjuda på inspiration. Skillspartner är lyhörda, lämnar bra förslag och svarar snabbt. Det känns enkelt, lättsamt och personligt. Det träffar alltid rätt och både vi på TRR och våra deltagare går nöjda från föreläsningarna. Jag kan varmt rekommendera Skillspartner."

  Anna Karin Laurenius Kohle, TRR Göteborg