Fokus på ledarskap, medarbetarskap och strategiska kompetensfrågor

I dagens snabbföränderliga och komplexa värld utmanas våra organisationsstrukturer, ledarskapet och inte minst vår förmåga leda oss själva i medarbetarrollen. Mycket talar för att vi måste organisera oss i nätverk snarare än i de traditionella hierarkierna för att snabbt kunna ställa om och möta kundernas efterfrågan med rätt kompetens. Behovet av effektivt teamarbete ökar för varje dag. Kontinuerlig kompetensdelning, gemensamma reflektioner för lärande och tid för att experimentera och tänka nytt är redan en självklarhet i vissa verksamheter idag medan många kämpar på för att ställa om.

Annette Bosell arbetar med ledarutveckling i olika former och genomför omfattande medarbetarprogram. Hennes föreläsningar kring självledarskap, framgångsrikt samarbete och feedback är också mycket efterfrågade. Hon arbetar löpande som bollplank för verksamheter som vill stärka sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensfrågor och lyfta kompetensförsörjningen högre upp på agendan.

Presentation

Vi behöver rusta oss på många olika sätt, både som ledare och medarbetare, för att lyckas navigera i denna föränderliga tid. En stor del av ansvaret ligger också på arbetsgivaren när det kommer till att skapa goda förutsättningar för friska och hållbara arbetsplatser men vi behöver alla vara med och bidra.

Om vi tittare närmare på teamets betydelse visar ett flertal studier på att psykologisk trygghet kan spela en avgörande roll för att hitta motivation och engagemang i en utmanande tid. Begreppet psykologisk trygghet används flitigt idag och kan enkelt beskrivas att vi som individer i en arbetsgrupp eller i ett team uppfattar att arbetsmiljön tillåter att vi kan ta sociala risker utan att råka ut för negativa konsekvenser.

Men kan inte bara bestämma oss för att vi ska ha en hög nivå av tilltro och trygghet i arbetsgruppen eller i teamet. Här har vi den aktuella forskning från neurovetenskapen som stöd. Den beskriver tydligt vilka faktorer i vår vardag på jobbet som antingen kan försätta oss i trygghet, i ett så kallat belöningsläge, eller i ett hotläge. Det handlar om beteenden. Hur vi agerar både som ledare och medarbetare och hur det uppfattas av de som vi har runt oss.

Så allt börjar med oss själva. Att hitta den egna motivationen och viljan till att vara med och bidra till ett sunt, framgångsrikt och stimulerande arbetsliv.

Annette Bosell är en erfaren föreläsare, utbildare och certifierad coach på PCC-nivå som främst är verksam inom områden som ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling och kommunikation.

Sedan år 2008 arbetar Annette Bosell som föreläsare, utbildare och coach och har stora som små återkommande kunder inom det privata näringslivet liksom från den statliga och kommunala sektorn.

Under senaste åren har Annette arbetat mycket med ledarutveckling i olika former och genomfört omfattande medarbetarprogram. Föreläsningar kring självledarskap, framgångsrikt samarbete och feedback har också varit mycket efterfrågade. Hon arbetar löpande som bollplank för verksamheter som vill stärka sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensfrågor och lyfta kompetensförsörjningen högre upp på agendan. Tillsammans med konsultkollegan Håkan Björnqvist fokuserar hon nu på nya koncept för att stötta verksamheter i att säkra upp att de har ”rätt kompetens” för att möta dagens och morgondagens behov.

År 2015 skrev Annette boken ”Flyt på jobbet – en bok om medarbetarskap”, tillsammans med Annika Ploghammar, som gavs ut våren 2015 på VISTO förlag. Boken ingår idag som kursmaterial i de medarbetarprogram som hon genomför.

Annette Bosell har en bakgrund som senior konsult och utbildare på Advantum Kompetens och Certifierad Karriärrådgivare på AS3. I rollen som Learning Leader på Deloitte, väcktes intresset för kompetensfrågor då hon startade upp Deloitte Academy med syftet att skapa en ny syn på lärande och få ut maximal effekt på kompetensutvecklande insatser i organisationen. Hon ansvarade för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningar och några av hennes utbildningsupplägg blev utnämnda som ”Best Practice” av den globala organisationen för nytänkande ”Blended Learning upplägg”.

Annette har varit HR-Manager och arbetat som Manager på Audit på Arthur Andersen och Deloitte. Hon är utbildad Civilekonom från Stockholms universitet.

Varför boka?

 • Annette är en rutinerad föreläsare som på ett inspirerande och pedagogiskt sätt omsätter teori & forskning till konkreta budskap som går att använda i vardagen på jobbet. Hon balanserar lite djupare reflektioner med en stor dos av självinsikt och humor och har flera gånger fått höra att hon gärna hade fått prata några timmar till!
 • Med Annettes breda erfarenhet från statlig, kommunal och privat verksamhet med ledningsgrupper, ledare och medarbetare finns en stor dos ödmjukhet inför att alla organisationer är unika men att många mellanmänskliga relationer och utmaningar är desamma. Hon skräddarsyr sina föredrag och utbildningar för att på bästa sätt möta kundernas behov.

Exempel på teman och rubriker

Hur vet ni att era medarbetare har rätt kompetens?

 • Hur säkrar ni att ni har rätt kompetens för att möta kort- och långsiktiga mål?
 • Hur ser balansen ut mellan lärandestruktur och lärandekultur? Något som behöver
  förstärkas?
 • Lyckas ni matcha era utvecklingsaktiviteter och utbildningar mot definierande
  ”kompetensgap”? Gör ni rätt saker?

Framgångsrikt samarbete och effektiva team

 • Varför måste vi samarbeta i en komplex och föränderlig värld?
 • Vilka är vinsterna med att bygga psykologisk trygghet?
 • Hur går vi från att vara en grupp till att bli ett effektivt team?

Konsten att lyckas med feedback

 • Varför kan det vara så svårt med feedback? Vad säger forskningen?
 • Hur arbetar vi med feedback för att skapa reflektion och lärande?
 • Varför kan ”feedforward”, med fokus på framtida beteenden, skapa både
  tillit och motivation?

Svåra samtal med respekt och resultat

 • Vad utmärker ett svårt samtal – för vem är det svårt?
 • Hur lyckas vi förmedla en tydlig intention på ett respektfullt sätt?
 • Vad är viktigt att tänka på innan, under och efter samtalet?

 Självledarskap på jobbet

 • Hur utvecklar vi vår förmåga att leda oss själva i vardagen på jobbet?
 • Varför är det viktigt att känna till sina drivkrafter, styrkor och fallgropar?
 • Hur kan vi vara med och bidra till ett aktivt medarbetarskap?

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Skillspartner är alltid lyhörda för våra behov och levererar utifrån dem förslag som också motsvarat våra förväntningar. Jag rekommenderar andra varmt att anlita Skillspartner."

  Ann-Sophie Gustavsson, Ringhals AB

  "Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Skillspartner. De är lyhörda och kommer alltid med bra förslag på föreläsare utifrån mina önskemål och ramar. Samarbetet är smidigt och de är lätta att nå och kommunicera med.  Resultatet är alltid mycket kvalitativa och omtyckta föreläsningar som deltagarna lovordar."

  Sonia Koppen, Vision