Triad-personligheters beteende - föreläsningar om narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag

Helena Bingham är en ofta anlitad och mycket uppskattad föreläsare inom ämnet manipulativa och känslokalla personligheter, med fokus på narcissism och psykopati ur olika perspektiv. Hon skräddarsyr föreläsningar efter uppdragsgivarens behov, om så önskas.

Hur identifierar man personlighetssyndrom av denna karaktär? Hur bemöter man dem på bästa sätt? Hur hanterar man problematiken på arbetsplatsen, i privatlivet och som barn till en toxisk förälder?

Helena ger åhörare konkreta verktyg och ökad kunskap om detta viktiga högaktuella ämne på sitt unika engagerande, kunniga och varma sätt. Konsekvenserna av att ha dessa toxiska personligheter i sitt liv är ofta allvarliga och förödande. Helena pekar på vägen ut för de som drabbas.

Presentation

Varför ska vi boka en föreläsning med Helena Bingham?

 • För ökad kunskap om narcissism och psykopati och dess skadeverkningar
 • Lär dig konkreta verktyg för att hantera toxiska personligheter
 • Riskfaktorer för att utveckla sådana drag
 • Vad säger forskningen och lagen?
 • Går det att behandla?

Att återkommande bli utsatt för ett utåtagerande och manipulativt beteende är svårt och påfrestande vilket ställer stora krav. Hur hanterar vi de känsloreaktioner som väcks inom oss själva? God självkännedom är en viktig faktor, likaså att stå ut med maktlösheten över att inte kunna agera konkret och direkt för att hjälpa. Föreläsningen kommer att ge dig konkreta verktyg och ökad kunskap om denna problematik.

Målgrupp
För dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, skolväsendet, polisen eller rättsväsendet, eller som på olika sätt möter människor som har personlighetsstörningsdrag (ur det man brukar kalla för den mörka triaden – narcissism, psykopati och machiavellism). För dig som möter de som drabbas.

Läs även

Välkommen till en spännande föreläsning!

Exempel på teman och rubriker

 • Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska personlighetsdrag
 • Diagnoskriterier
 • Skillnader mellan narcissistisk och sund självbild
 • Skillnader mellan män och kvinnor med dessa personlighetsdrag
 • Riskfaktorer för att utveckla dessa drag
 • Går psykopati och narcissism att behandla
 • Vad innebär det för ett barn att växa upp med självcentrerade och känslokalla föräldrar? Att leva i det osynliga våldet?
 • Finns det risk att drabbas av PTSD och C-PTSD (komplex PTSD)?
 • Återberättelser från klienter
 • Hur bemöter vi dem som lever i dessa dysfunktionella familjesystem?
 • Hur upptäcker och bemöter vi föräldrar med dessa drag?
 • Hur kan vi förstå och bemöta den andre förälderns reaktioner och beteendemönster?
 • Vad säger lagen?
 • Behandlarens egna reaktioner och vanmakt
 • Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Jag känner mig alltid trygg med att Skillspartner håller en mycket hög servicenivå. Vi arrangerar föreläsningar för våra klienter, tjänstemän, som är i omställning. Vårt mål är att bjuda på inspiration. Skillspartner är lyhörda, lämnar bra förslag och svarar snabbt. Det känns enkelt, lättsamt och personligt. Det träffar alltid rätt och både vi på TRR och våra deltagare går nöjda från föreläsningarna. Jag kan varmt rekommendera Skillspartner."

  Anna Karin Laurenius Kohle, TRR Göteborg

  "Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Skillspartner. De är lyhörda och kommer alltid med bra förslag på föreläsare utifrån mina önskemål och ramar. Samarbetet är smidigt och de är lätta att nå och kommunicera med.  Resultatet är alltid mycket kvalitativa och omtyckta föreläsningar som deltagarna lovordar."

  Sonia Koppen, Vision