Intresseanmälan

Sofia Karlsson

Normer, strukturer, privilegier och makt

Sofia Karlsson fokuserar i sina föreläsningar på hur vi kan bli mer normmedvetna och hur det hjälper oss i vårt ledarskap/chefskap och medarbetarskap. I sina föreläsningar talar Sofia om mångfald, kultur på arbetsplatsen och hälsa utifrån perspektivet hur vi mår och bemöter varandra och hur normer och inkludering hänger tätt ihop med arbetsmiljöfrågor.

Presentation

Genom att koppla frågor som rör normer och makt till bemötande och inkludering ringar Sofia Karlsson in många frågor som är relevant för ett modernt chefskap och medarbetarskap.

Sofia Karlsson arbetar som förändringskonsult fast grundand i värderingar om allas lika värde. Hon har erfarenhet från utvecklingsarbete i olika samhällssektorer, som konsult i eget bolag och som chef inom ideella organisationer, senast i rollen som kommunikationschef på IOGT-NTO.

Exempel på teman och rubriker

Trakasserier och härskartekniker
Vilka är nycklarna för att skapa en miljö där alla trivs och där trakasserier och härskartekniker förebyggs? Vad behöver alla veta om rättigheter och skyldigheter i diskrimineringslagen och arbetsmiljöregler? Hur kan vi upptäcka, förebygga och hantera olika kränkningar och risk för kränkningar?

Bättre chef med diskrimineringslagens arbetsmiljöregler
Få tips och information om hur du som chef kan använda de nya reglerna i diskrimineringslagen och för social och organisatorisk arbetsmiljö, för att stärka ditt ledarskap och din organisation.

Härskartekniker och främjartekniker
Lär dig mer om subtila beteenden som skapar ojämlika möten, arbetsplatser och organisationer. Beteenden som kan synliggöras och förändras. Lär dig också om motstrategier och om främjartekniker för att istället skapa inkludering och god arbetsmiljö. Vi diskuterar och workshopar härskartekniker, motstrategier och främjartekniker utifrån din organisation eller föreläser om dessa fenomen och våra egna och andras erfarenheter.

Normkritiskt likabehandlingsarbete
Med ett normkritiskt och normkreativt arbete går det att förändra större system, strukturer och mönster som exkluderar eller inkluderar människor. Sofia Karlsson utbildar om arbetssätt och metoder för att öppna upp en verksamhet för ett jämlikt deltagande som berör alla. Snarare än att försöka skapa tolerans för Andra så kan du tillsammans med oss utmana normerna som skapar ett “vi” och ett “Andra”. Det gör likabehandlingsarbetet mer effektivt och till en utvecklande kvalitetsfråga och lärandeprocess för deltagarna.

Arbetsmiljöutbildning och antidiskriminering
Sofia Karlsson arbetar för att öka kunskap om god arbetsmiljö och friskfaktorer och för att stärka arbetsgivares kapacitet att skapa välmående organisationer och arbetsplatser. Hon hjälper till att guida i aktuella arbetsmiljöregler och diskrimineringslagstiftning.

Referenser

Sofias föreläsning är bitvis roande men också tankeväckande och till viss del provocerande. Vilket är bra – det bidrog till fördjupade diskussioner kring hur vi ser på ledarskap utifrån ett mångkulturellt perspektiv.
Närsjukvården i centrala Östergötland

Som föreläsare skapar Sofia engagemang och energi och får deltagarna att se sin potential och styrkor. I rollen som processledare är Sofia tydlig och rak, hon får gruppen med sig och ser till att alla går framåt. Ofta använder Sofia humor för att förutom locka till skratt även tydliggöra poänger och slutsatser.
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Vi får alltid insiktsfulla och träffsäkra förslag på talare och inspiratörer från Skillspartner och de är ett bra bollplank i processen."

  Fredrik Göransson, Nine Yards

  "Jag känner mig alltid trygg med att Skillspartner håller en mycket hög servicenivå. Vi arrangerar föreläsningar för våra klienter, tjänstemän, som är i omställning. Vårt mål är att bjuda på inspiration. Skillspartner är lyhörda, lämnar bra förslag och svarar snabbt. Det känns enkelt, lättsamt och personligt. Det träffar alltid rätt och både vi på TRR och våra deltagare går nöjda från föreläsningarna. Jag kan varmt rekommendera Skillspartner."

  Anna Karin Laurenius Kohle, TRR Göteborg