Vad du säger är viktigt - hur du säger det bestämmer resultatet

Susanne Hedin föreläseroch utbildar inom det vida och vilda området kommunikation. Med sin gedigna kunskap, varma personlighet och sitt smittande engagemang guidar hon oss genom kommunikationens irrvägar och möjligheter. Oavsett om du ska presentera veckorapporter, hantera kunder, sälja in idéer eller ge medarbetarna feedback krävs det mer än information för att lyckas. Det handlar om tydlighet, lyhördhet, argumentation och inte minst om hur du uttrycker dig med ord, röst och kroppsspråk.

Vad du säger är viktigt – hur du säger det bestämmer resultatet. Susanne ger oss nya perspektiv, värdefulla tips och konkreta verktyg  för att nå hela vägen fram till andra och varandra. Allt kryddat med en stor portion humor. Klok kommunikation, helt enkelt.

Presentation

I över tjugo år har Susanne Hedin inspirerat och utbildat organisationer, team och individer på olika platser och positioner i att stärka sin professionella kommunikation; öka sin genomslagskraft och samarbeta bättre. Hon är verksam inom vitt skilda områden; forskningsbaserade bolag, media, spelindustri, vård och omsorg, ekonomi, teknik, start ups, offentlig förvaltning och på institutioner på västra Balkan som jobbar med antikorruption. Sedan 2003 föreläser Susanne kontinuerligt på Lunds universitet där hon undervisar retorikstudenter och även utbildat forskare och andra medarbetare.

Susanne började på musik- och teaterscenen, fortsatte via jobbbet som logonom (röstpedagog med fokus på röstens kommunikativa funktion) för att idag agera som kommunikationskonsult, talarcoach och inspiratör.  Genom sin breda och långa erfarenhet har Susanne utvecklat en förmåga att snabbt sätta sig in olika branschers vardag vilket gör hennes föreläsningar än mer träffsäkra och meningsfulla. Med relevanta exempel speglar och skruvar hon till verkligheten och väcker tanken på en positiv och möjlig förändring. Klok kommunikation, helt enkelt.

Tre skäl till att boka Susanne:

 1. Du vill ha en aktivitet som lockar både till skratt och eftertanke och ger konkreta verktyg för framgångsrik kommunikation
 2. Du vill samarbeta med en föreläsare som är lyhörd för dina önskemål och deltagarnas behov
 3. Du vill att arbetsgruppen ska få bättre koll och kontroll på sin professionella kommunikation

”Möjligheterna har du redan, jag hjälper dig bara att plocka fram, putsa upp och sätta dem i verket. Klok kommunikation, helt enkelt.”

Susanne Hedin föreläser och utbildar även på engelska.

Exempel på teman och rubriker

Prata, Presentera, Pitcha
Ska du informera, sälja in en idé eller få med dig folk på en förändringsresa? Lär dig att bygga budskap som fastnar och att framföra dem med precision och engagemang. Kommunicera säkert och slagkraftigt med både med ord, röst och kroppsspråk vid dina möten och samtal. Påverkan kräver mer än prat och powerpoint.

Ur innehållet:

 • Tre retoriska strategier för påverkan
 • Kroppsspråkets kraft och röstens resurser – hur du kommunicerar klokt utan ord
 • Paktiska mallar för olika typer av presentationer
 • Verbala och ickeverbala uttryck som gör intryck och sätter avtryck

 

Kommunicera klokt på jobbet
Att kommunicera är en aktivitet som vi tränat på mest, från den stund vi öppnar våra ögon till dess vi sluter dem igen – vi borde vara expereter på det. Ändå är det nästan alltid kommunikationen som visar sig brista när något inte fungerar som det ska; Vi kan inte förstå varför andra inte fattar vad vi menar – det är ju självklart! På arbetsplatser med högt tempo och  där beslut måste fattas snabbt ökar risken för missförstånd betydligt.  Att kunna kommunicera lyhört och tydligt är en oumbärlig förmåga för framgångsrikt samarbete. Förmågan har vi redan, färdigheterna går att utveckla med medvetenhet, metod och mod.

Ur innehållet:

 • Kommunikationens ABC, väsen och villkor
 • Våra olika kartor över världen
 • Från felsökare til resursspanare
 • Feedback – ett positivt verktyg för utveckling och prestation
 • Aktivt lyssnande
 • Kroppsspråkets och röstens roll
 • Vikten av att uttrycka sig enkelt och tydligt

 

”Tänk ändå om alla var som jag …!
En inspirationsföreläsning som kul och konkret belyser de olika beteendestilarnas sätt att bemöta och hantera varandra och omvärlden och vad det kan få för konsekvenser för kommunikationen på jobbet. När alla förstår och respekterar olikheterna och lär känna varandras styrkor öppnar sig nya vägar för ökad trivsel och ett ännu produktivare samarbete. En föreläsning baserad på DISC-modellens beteendestilar.

Ur innehållet:

 • Kommunikationens ABC
 • Beteende –  något du gör, inte någon du är
 • De fyra basala DISC beteendestilarnas särdrag
 • Att undvika kollisioner när alla styr efter sin egen karta

 

Rösten som resurs
För alla som har rösten som redskap i jobbet – i samtal via webb, på kundmöten och i telefon. Du får en inspirerande inblick i hur rösten fungerar och några tänkvärda tankar och användbara tips för hur du kan använda den så den hörs, håller och övertygar. Tag reda på vad du kan göra för din röst – och vad den kan göra för dig.

Ur innehållet:

 • Så funkar rösten
 • ”Do’s & Dont’s” för en funktionell röst
 • Talet och tydligheten
 • Dynamik och variation
 • Rösten som påverkare

 

Feedback som funkar
Det här är en workshop med användbara tekniker, praktisk träning och konkreta tips för att kunna använda feedback som ett effektivt och positivt verktyg för utveckling, prestation och trivsel på jobbet. När alla tar ansvar för att bli förstådda och förstå varandra rätt och kan prata både om det som går bra och det som kan göras bättre, skapas ett arbetsklimat där nya idéer och goda relationer kan växa fram och utvecklas. Klok kommunikation, helt enkelt.

Ur innehållet:

 • Från felsökare till resursspanare
 • Hur du ger feedback och hur du tar emot det
 • Att använda språket konstruktivt
 • Aktivt lyssnande och dialog
 • Den tysta feedbacken – kroppsspråket talar
 • Feedforward

 

Pondus-kursen
Det här är en kurs för dig som vill stärka din positiva auktoritet och få igenom dina förslag vid möten och samtal. Ponduskursen hjälper dig att bryta intrampade mönster och ger dig insikter och verktyg som tar dig framåt på vägen mot kunna vara dig själv när du är som bäst. Fake it until you make it!

Ur innehållet:

 • Kom till saken med tyngd och klarhet
 • Få bättre koll på kroppsspråkets kraft och röstens resurser
 • Kliv fram, tag plats och stå kvar. Eller ta ett steg tillbaka
 • Argumentationsteknik och påverkansmetoder
 • Formulera och leverera tydliga och koncisa budskap

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Skillspartner är alltid lyhörda för våra behov och levererar utifrån dem förslag som också motsvarat våra förväntningar. Jag rekommenderar andra varmt att anlita Skillspartner."

  Ann-Sophie Gustavsson, Ringhals AB

  "Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Skillspartner. De är lyhörda och kommer alltid med bra förslag på föreläsare utifrån mina önskemål och ramar. Samarbetet är smidigt och de är lätta att nå och kommunicera med.  Resultatet är alltid mycket kvalitativa och omtyckta föreläsningar som deltagarna lovordar."

  Sonia Koppen, Vision