Den hållbara människan - Fyskisk aktivitet för själ och kropp - Rörelse för psykiskt välbefinnande

Jill Taubes mission är att bidra till ökad psykisk hälsa. Det försöker hon göra på olika sätt. Bland annat genom att lyfta det friska även hos den som är sjuk. Goda levnadsvanor gör bättre hälsa!

Jill är läkare med specialisering inom psykiatri. Hon är också föreläsare, författare och dansinstruktör. Hon har god klinisk erfarenhet och har sedan 2008 också föreläst i rad olika sammanhang. Ofta för personal inom hälso- och sjukvården, allmänhet, patienter och brukarföreningar.

Föreläsningen passar utmärkt bra som kick-off eller som en del av en planeringstid där man avser att lyfta upp frågor som rör personalens hälsa. Läs även om konceptet ”Vem tar hand om doktorn” som Jill Taube tagit fram tillsammans med läkarkollegan Maria Zetterlund.

Jills föreläsningar kan flätas ihop till längre utbildningar eller kombineras på andra sätt.

Presentation

Studier bekräftar att fysisk aktivitet kan vara en viktig del vid behandlig av depression och ångest och att regelbunden träning några gånger i veckan kan jämställas vid den effekt läkemedel ger. Idag är man så övertygad om motionens betydelse att läkarna har möjlighet att skriva ut fysisk aktivet på recept.

I sitt arbete får Jill Taube ofta frågor från patienter och deras anhöriga om just motion som medicin. Fungerar det verkligen? Var hittar man information? Finns det några risker? Både i föreläsningar och i sin bok ”Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande” delar hon med sig av sina kunskaper, erfarenheter och insikter.

Jill skräddarsyr nästan alltid sind föreläsningar tillsammans med uppdragsgivaren för att på bästa sätt matcha sin föreläsning med förväntningar och behov.

Jill Taubes föreläsningar och workshops kan delas upp i olika områden exempelvis hjärta-kärl, psykisk ohälsa, smärttillstånd, cancersjukdom och kopplas till skyddande faktorer där fysisk aktivitet är den mest framträdande. En exposé över de vanligaste sjukdomarna kopplade till levnadsvanor och riktlinjer för hälsa-och sjukvården kan också vara med. I varje föreläsning ingår aktivitet i form av rörelser, dans eller det som passar målgruppen.

Kort om Jill Taube

 • Jill Taube arbetar med olika expertuppdrag för Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet.
  Sedan 2015 är hon en del i det fortsatta levnadsvaneprojektet, ett delprojekt som handlar om att beakta hela hälsan, även för den som har psykisk ohälsa. Uppdragsgivare är Svenska Läkaresällskapet.
 • Jill Taube har skrivit boken ”Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande” och även medverkat i andra böcker och ofta tillfrågats som expert som som för FYSS (Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) utgåvor 2008 och 2017 har Jill varit medförfattare till kapitel som rör psykisk ohälsa- depression, ångest och i den första schizofreni.
 • Långvarigt stillastittande- en hälsofara i tiden (Studentlitteratur 2013). Här tar författarna upp den stora hälsofaran att bli sittande för länge. Det påverkar även den psykiska hälsan.
 • 2007-2013 – projektledare för implementering av metoden FaR (Fysisk aktivitet på recept) i Stockholms Läns Landsting. 50% i Värmlands läns landsting som ledare för ett projekt i psykiatrin som heter: Bättre levnadsvanor. Utbildar personalen som i sin tur ska stötta patienterna att ha goda levnadsvanor.
 • 2012-2014 – projektledare för ett nationellt projekt som för Svenska Psykiatriska Föreningen och med uppgift var att utbilda kollegor i landet om levnadsvanor. Uppdragsgivaren var Svenska Läkaresällskapet som i sin tur fick uppdraget av Socialstyrelsen. Hon bloggade på båda hemsidorna för projektets räkning.
 • Från januari 2015-2017 – har Jill Taube arbetat på mottagningen PBM med patienter med stress och smärta.

Exempel på teman och rubriker

Själ och kropp
Kan kroppen läka själen? Kan promenader bota en depression? Hur kommer det sig att dans får själen att spinna av lycka? Finns det forskning som verkligen visat att man kan behandla ångest med träning? Hur gör man? En genomgång av vad forskningen säger om området och så ”klipp” från verkligheten.

Motion, Motivation och Metod
Utbildning om fysisk aktivitet, metoden fysisk aktivitet på recept och beskrivning av motiverande tekniker.

Goda levnadsvanor och ett gott liv – hänger det ihop?
Hur mycket kan du själv påverka din hälsa? Vad säger forskning och vems ansvar är det att du mår bra? Vilket stöd finns det att få i sjukvården och vad kan du göra själv.

FYSS 2017
FYSS betyder fysisk aktivitet i sjukdomsprevention (att förebygga) och sjukdomsbehandling och är ett mycket viktigt dokument för att påverka folkhälsan i Sverige. Konkret innehåller boken FYSS samlad evidens (vetenskapligt framtagna rön) för hur fysisk aktivitet påverkar olika sjukdomstillstånd.

Psykiatri för ignoranta
Vad är depression? Inte använder man elchocker  nuförtiden? Vad är ångest? Vad är en psykos och hur kan det bli så? En introduktion om vad psykisk sjukdom är och hur de vanligaste behandlingarna ser ut. Hur tar man sig fram i sjukvården när man inte mår bra? En kort presentation av hur vården kan vara uppbyggt och vad som kan vara bra att känna till om psykisk ohälsa. Och vad man själv kan göra för att uppnå och bevara psykisk hälsan. En föreläsning som växer fram tillsammans med dig som kund utifrån dina behov.

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Jag känner mig alltid trygg med att Skillspartner håller en mycket hög servicenivå. Vi arrangerar föreläsningar för våra klienter, tjänstemän, som är i omställning. Vårt mål är att bjuda på inspiration. Skillspartner är lyhörda, lämnar bra förslag och svarar snabbt. Det känns enkelt, lättsamt och personligt. Det träffar alltid rätt och både vi på TRR och våra deltagare går nöjda från föreläsningarna. Jag kan varmt rekommendera Skillspartner."

  Anna Karin Laurenius Kohle, TRR Göteborg

  "Skillspartner är alltid lyhörda för våra behov och levererar utifrån dem förslag som också motsvarat våra förväntningar. Jag rekommenderar andra varmt att anlita Skillspartner."

  Ann-Sophie Gustavsson, Ringhals AB