Intresseanmälan

Micke Darmell Föreläsare, författare & mötesevangelist

Inspiration, ledarskap, frigöra tid, intern kommunikation, möteskultur, samverkan & bemötande

Micke Darmell är idag en av Sveriges mest uppskattade och anlitade inspirationsföreläsare. Han föreläser om bland annat hur vi kan frigöra tid och få fokus på det som skapar värde både på arbetet och privatlivet. Han inspirerar till förändrade arbetssätt där alla får känna mening, lust och delaktighet.

Micke Darmell föreläser, utbildar och arbetar som workshopledare såväl i offentliga sektorn som näringslivet.

Hans ämnen berör alla oavsett om det handlar om intern kommunikation, bemötande, samverkan, arbetsglädje eller att ändra arbetssätt som frigör tid i en organisation.

Presentation

Micke har också erhållit 2020 års Narrenpris, eventbranschens branschpris.

Micke är nu aktuell med nya boken och inspirations-föreläsningen TIMEOUT – konsten att få gott om tid.

Till föreläsningen kan även kopplas tre praktiskt inriktade workshops om hur man frigör tid. Läs gärna även om 3 workshops för att frigöra tid.

 

Micke Darmells föreläsningar präglas av värme, humor och delaktighet och hans närvaro på scen ger trygghet för åhörarna. Hans passion för sina ämnen skapar intresse och inspiration till förändring.

Hjärteämnen; Den ständiga uppkopplingen, effektivare möten, härvaro och möteskultur.

2013 utkom hans uppmärksammade bok Uppkopplad eller Avkopplad som belyser hur den ständiga uppkopplingen påverkar oss och våra relationer på jobbet och hemma.

Missa inte 15 tips för bättre möten!>>

Artiklar av Micke Darmell
Digitala möten kommer göra alla möten bättre>>

Exempel på teman och rubriker

TIMEOUT – Konsten att få gott om tid
En föreläsning om tid och vad vi gör med den. Vad skulle hända om du hade gott med tid?
Stoppa tiden är en föreläsning fylld med värme, men som också ger oss också tillfälle till reflektion och
eftertanke.

Föreläsningen passar organisationer och människor som vill gå:

 • från att vi har inte tid till – Ja, vi har tid!
 • från att vara frånvarande till närvarande!
 • från multitasking* till monotasking!
 • från att reagera till agera!
 • tillbaka till det som skapar värde för dig som person eller organisation!

*tar oftast dubbelt så lång eller mer tid än att göra klart en sak i taget.


Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. Samtidigt jobbar vi allt mer
övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss.

Föreläsningen ger er en chans att reflektera kring det som skapar värde. Både i organisationen och i privatlivet. Den ger alla en möjlighet att tänka över förhållningssättet till tid. Har vi gott om tid eller ont om tid? Går tiden fort eller långsamt?

Föreläsningen kan också ges som en föreläsningsföreställning med musiker som förstärker budskapet och ger mer tid till reflektion.


Målgrupp
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Längd – 20 min – 2,5 hEFFEKTIVA OCH ENGAGERANDE MÖTEN
Vi tillbringar i snitt 30% av all arbetstid i möten, och om du är chef eller ledare kommer du att tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i möten. Trots detta är det få som har en enda timmes utbildning i ämnet. Det betyder att alltför mycket tid går åt till dåliga möten. Det är dags att ändra på det nu!

Vi är övertygade om att framgång och utveckling skapas av att erfarenheter, kunskaper och personligheter möts. En hållbar möteskultur får en positiv påverkan på den sociala arbetsmiljön. I bra möten tar vi tillvara på kreativiteten och engagemanget hos medarbetarna. En organisation​ eller ett företag kan både förbättra sin lönsamhet och samtidigt frigöra tid genom en medveten möteskultur.

Under denna föreläsning kommer du få inspiration och konkreta verktyg för att dina möten skall få en större effekt samtidigt som ni frigör tid.

Ur innehållet:

 • Att leda genom möten
 • Effektiva och Engagerande digitala/hybrida möten
 • Tre nycklar till att hitta kraften i våra möten
 • Framgångsfaktorerna kring bra möten
 • Nycklarna till att frigöra tid
 • Struktur och kultur inom möteskulturen
 • Konkreta tips och råd

Målgrupp
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Övrigt
Denna föreläsning kan med fördel integreras med en ”learnshop” där vi växelvis ger inspiration, fakta och verktyg och växelvis får deltagarna testa de olika verktygen.

Till denna föreläsning kan så kallade portionsdoser adderas, där deltagarna får en kort inspirationsfilm enligt överenskommelse. Det kan vara allt från två filmer i veckan till mer sällan. Vi kan skräddarsy exempelvis handledning till chefer och mer konkreta tips till medarbetarna.

Det ger en påminnelse och fördjupning av föreläsningen/learnshopen. Det hjälper till att skapa en bestående förändring.EFFEKTIVA (DIGITALA) MÖTEN
– för er som vill hitta kraften i en hållbar möteskultur och få effektiva (digitala) möten
Denna utbildning ger er grunderna för effektiva (digitala) möten. Ni får inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda, planera och leda engagerande och effektiva möten, fysiska liksom digitala. Ni kommer även få kunskap och konkreta verktyg hur ni kan skapa en hållbar möteskultur i er organisation.

Målet med utbildningen är:

 • Metoder & tekniker för att kunna planera och leda effektiva möten
 • Kunskap kring hur du skapar effektfulla möten
 • Inspiration och insikt hur du kan skapa en hållbar möteskultur

Utbildningen är en halvdag fördelat på 3 x 50min pass, och sker online.MEDLEMSMÖTEN 3.0
– Engagerande och effektfulla möten för dig som arbetar i fackförbund, medlemsförening eller branschorganisation

Medlemsmöten 3.0 är en utbildning/workshop  med fokus på medlems-, styrelsemöten, årsmöten samt bransch- och intresseorganisationers olika typer av möten. Behovet är stort då kvaliteten på dessa möten varierar stort, samtidigt som många medlemsorganisationer kämpar med att få fler medlemmar och fler som engagerar sig. Att lyfta nivån och kvaliteten på dessa möten tror vi är avgörande för att lyckas nå det resultat man vill. 

Föreläsarna, Heléne Arvidsson och Micke Darmell,  i denna utbildning har gedigen erfarenhet av att planera, leda och genomföra möten i alla dess former och i olika typer av organisationer.

För vem – för dig som arbetar i en medlemsorganisation såsom fackförbund, branschorganisation, intresseorganisation, etc. Du kan vara förtroendevald, vara medlem i styrelse, kanslipersonal, med flera.

Omfattning – 2 timmar – 1/2 dagUPPKOPPLAD ELLER AVKOPPLAD
– om konsten att verka i en uppkopplad värld
Jobbmail, facebook-notifikationer och nyhetsflashar… I en ständigt uppkopplad samtid pockar världen hela tiden på vår uppmärksamhet. Samtidigt är förmågan att vara mentalt närvarande en av de egenskaper vi uppskattar allra mest hos våra medmänniskor.

Micke Darmell var en av de första i Sverige att skriva och föreläsa om de baksidor som finns med en allt mer uppkopplad värld. Alla fördelar som kommit med den uppkopplade livsstilen känner vi alla redan till – det är nu dags att lära oss hantera dess negativa konsekvenser.

Den här föreläsningen levererar inga moralkakor, utan ger deltagarna en chans att fundera över vad som fungerar för dem och deras nära. Micke  menar att oavsett om du är ledare, kollega, vän, förälder eller partner så kommer du att lyckas i dina relationer om du har förmågan att vara härvarande.

Hans mission har bland annat resulterat i boken Uppkopplad eller Avkopplad och flera hundra föreläsningar i detta viktiga ämne som berör alla.


Målgrupp
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Övrigt
Det ingår en för-preparerad anteckningsbok med reflektionsfrågor och övningar i. Föreläsningen avslutas med att alla deltagare skriver ett brev till sig själva som vi postar på dagen ett år efteråt. Ett mycket uppskattat inslag.

Till denna föreläsning kan så kallade portionsdoser adderas, där deltagarna får en kort inspirationsfilm en gång i månaden. En påminnelse och fördjupning av föreläsningen. Det hjälper till att skapa en bestående förändring. Det innebär att föreläsningen ”lever” i ett år efter genomförandet. 

Referenser

Efter en heldag på Förvaltarforum och inspirerande föreläsningar så fastnade teorin från det sista passet allra mest. Där Micke Darmell enkelt summerar att vi genom att skapa goda relationer – vinner effektivitet. Samt att vi genom att ge tid – vinner tid. Att satsa tid i relationer skapar helt enkelt en roligare och mer framgångsrik vardag! Check på den!
Kristin Andersson, Affärsområdeschef Förvaltare på Fastighetsägarna Service

Micke Darmell ger publiken en kväll med tankar och funderingar. Micke målar upp vardagliga händelser vi känner igen oss i och lockar till flera skratt under kvällen. En föreläsning med härlig energi och god närvaro från både sändare och mottagare.
Hälsostrateg, Region Kronoberg

Tusen tack för din härliga och inspirerande föreläsning här hos oss på Altran igår. Den satte sin prägel och gjorde ett positivt intryck hos oss alla och öppnade upp till eftertanke.
HR/Rekrytering, Altran

Micke Darmell faciliterade en inspirerande dag för våra chefer med kloka insikter om hur vi når en sund digital arbetsplats med hållbara möten. Vårt eget varumärkesarbete ackompanjerades med övningar, samtal, skratt och skön jazzmusik. Ett utomordentligt bra startskott för nästa steg i vårt varumärkesarbete ’Attraktiv kommun’. Jag kan rekommendera Micke både som föreläsare och moderator.
Kommundirektör, Svedala kommun

Micke Darmell lyckas på ett alldeles lysande sätt att möta medarbetare från flera olika delar av vårt förbund, alt från centralt till lokalt kanslianställda, volontärer och förtroendevalda, under en eftermiddags workshop. För Parasportförbundet är inspiration och gemenskap viktiga värdeord för verksamheten. Workshopen stärkte på många sätt dessa delar genom att belysa fenomen inom möten, verksamhetsutveckling och projektplanering. Samtalen bjöd på både skratt och stor underhållning, samtidigt som det var väldigt värdefullt, upplysande och inspirerande. Det var ett stort lyft att medvetandegöras om mötesteknikens inverkan och betydelse. Vi tilldelades nycklar och metoder som på ett enkelt sätt kan förändra hela arbetssituationen och leda till både minskad stress och ökad kontroll. Några få trevliga timmar en eftermiddag kommer att både inspirera och effektivisera stora delar av vår verksamhet under lång tid framöver!
Tävlings- & Evenemangsansvarig, Parasport Sverige

Jag var inbjuden till ett event där Micke Darmell skulle föreläsa under lunch – inte ett helt enkelt som koncept i sig att konkurrera om uppmärksamhet i lunchmiljö. Snart stod det klart att Mikael hade uppmärksamheten på grund av det självklara innehållet i hans presentation. På ett rättframt, utmanande och humoristiskt sätt fick han oss att reflektera över hur vi hanterar eller snarare inte kan hantera att vara ”ständigt uppkopplade”. Jag kan varmt rekommendera Mikael om du vill påverka digitala vanor i arbetsmiljön eller privat!
VD, Gore Scandinavia

De flesta av de föreläsare vi bokat tidigare har varit mycket inspirerande och spridit skratt och allvar, men Mickes föreläsning var verkligt och extra berörande eftersom det handlade om ett idag väldigt stort problem både i privata och företagsmässiga sammanhang. ALLA kände igen sig. Dessutom fick vi med oss konkreta tips och ”nycklar” som hjälper en i vardagen vilket var otroligt värdefullt. Det är härligt att få skratta och känna igen sig på en föreläsning, men de kan de flesta talare lyckas med. Att få tydliga men enkla tips till ”handling” som leder till förändring, är svårare. Micke lyckas med både och.
Relation AB

Vår verksamhet fick ett märkbart lyft efter en lunchinsats av Micke Darmell. Med humor som gnista i beskrivningar av hur vi brukar tiden, privat och på arbetet, skapade han stor igenkänning och många skratt. Mickes unika mix av Ice-breakers, föreläsningar och kreativitetsboostande övningar, visade på ett lysande sätt hur kreativa möten skapas. Han lever ut sitt evangelium om god möteskultur och positiv feedback på ett härligt och inspirerande sätt!
Verksamhetschef Myndighet – Miljö- och Bygg, Lerums Kommun

Vi på fastighetskontoret i Stockholms stad tog hjälp av Micke Darmell när vi ville få upp möteskultur på agendan. Vi har en värdegrund som vi ville skulle genomsyra våra möten, och Micke guidade oss igenom hur vi kunde skapa möten som helt enkelt gav mer. Det blev mycket lyckat.
HR-chef, Stockholm Stad

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  " Vi i Partille kommun har sedan flera år ett fint samarbete med Skillspartner. Vi får alltid ett genuint proffsigt och engagerat bemötande. Jag brukar vända mig till Skillspartner och förklara vad vi söker. Därefter får jag flera förslag och vi talar oss fram till ett lyckat event. Min kontaktperson hos Skillspartner är utöver sin yrkeskompetens också en sån där sprudlande och varm person som det är lätt att trivas omkring. Så när hon hör av sig via telefon eller dyker upp på evenemangen som bokats kan man inte bli annat än glad! "

  Maria Dahl, Partille kommun

  "Vi får alltid insiktsfulla och träffsäkra förslag på talare och inspiratörer från Skillspartner och de är ett bra bollplank i processen."

  Fredrik Göransson, Nine Yards