Har vi blivit rädda för att vara chefer?

Publicerat: 16 oktober, 2023

I mina utbildningar möter jag ofta resonemang runt ledare och chef. Det är så djupt inrotat i oss att skilja dessa åt. Vi har skapat ett slags motsatsförhållande mellan orden, och vad vi upplever att de betyder. Det som ofta upprepas blir till slut en sanning och detta är fallet här. Vi behöver nya sanningar men det är svårt att vända gamla föreställningar.

”Det som ofta upprepas blir till slut en sanning och detta är fallet här.”

Jag förstår tanken bakom, vi behöver ett sätt att skilja på vad jag tror man menar är ledarstilar. Även detta kan ställa till det för oss för vi hamnar i ”antingen eller” tänkande. Det handlar sällan om att ha en ledarstil utan veta hur jag ska leda i olika situationer och med olika medarbetare. Men, tillbaka till Chef/Ledare. Varför tycker jag detta är så viktigt, jo det blir definitionsförvirring. När någon säger att de är chef kommer tankarna nästan automatiskt in på en ’hårdare’ ledarstil och att ledare är en ’mjukare’ ledarstil. När någon blir anlitad till en chefsbefattning så är man anlitad som chef och inget annat. Det är inget man kan prata bort genom att säga – jag är inte chef, jag är ledare. Vad betyder det när man säger så?

Vi backar lite och går till chefskap 1.0. Vad innebär det att vara anlitad som chef? Vad ingår i chefsrollen, vad är det jag åtagit mig när jag ska arbeta som chef?

Vad innebär en chefsroll? Vilka funktioner handlar det om?

 • Chefsfunktionen: Chefskap – veta vart vi ska
 • Chefsfunktionen: Ledarskap – få medarbetare att vilja följa med
 • Chefsfunktionen: Samordning – att få din avdelning att gå i takt med resten av organisationen
 • Chefsfunktionen: Kompetensutveckling – att se till så att alla i din arbetsgrupp har det kunnande som behövs, både teoretisk kompetens och relationskompetens.

Vi tittar lite närmare på de olika delarna i chefsrollen:

Chefskapsfunktionen är att ha överblick över vad som ska uträttas i ett större perspektiv. Det utifrån affärsidé, strategisk planering, och alla policys. Här ska målen definieras tydligt och om det handlar om strategiska mål så är det här de ska formuleras om till operativa mål så att arbetsgruppen vet vad som ska göras. Detta skapar en tydlighet runt den egna enhetens uppgifter och roller. Det blir tydligt vad vi ska göra och varför.

Viktiga verktyg är måluppföljning, analys av resultat tillsammans med medarbetare enskilt eller i grupp och om det behövs så ser man över målen. I chefskapet ligger att utveckla planer på kort, medellång och på lång sikt för att samordna allt som ska göras.

Ledarskapsfunktionen är att få dina medarbetare med dig och nå målen med hjälp av dem. Ledarskap helt annorlunda än chefskap. I ledarskapet är relationen till varje person och till grupper det viktiga.

Ledarskap är att hjälpa medarbetare att nå målen.

Samordningsfunktionen Varje chefs ansvarsområde är en del av det större målet. Tvärs genom företaget måste varje enhet fungera effektivt med resten av organisationen. Samordning är att få egen enhet att ´gå i takt med´ resten av organisationen och att följa förändringar.

Kompetensutvecklingsfunktionen är att ge varje medarbetare tillräcklig kunskap och skicklighet för att kunna klara sitt nuvarande och/eller kommande jobb.

Så, som vi kan se så innefattar chefsrollen både chefskap och ett ledarskap (tillsammans med samordning och kompetens), det ligger i samma uppdrag men det är olika verktyg för att nå målen.

Min oro ligger lite i att de som vill vara ’ledare’ känner sig osäkra på chefskapet och att de som enbart vill vara ’chefer’ känner oro inför ledarskapet. Med rätt chefs/ledarutbildning kan vi skapa trygghet i alla funktioner. Vänta med olika tekniker och metoder och i stället se över chefsrollen 1.0 – vad är det jag ska göra egentligen?

Gästskribent: Christina Haugsöen, föreläsare & utbildare i över 20 år med fokus på organisation, ledare och medarbetare


Christina Haugsöen
Christina har arbetat med ledarskap, effektivitet, organisationsutveckling, kompetensutveckling, medarbetarskap, kommunikation och beteendevetenskap i mer än 20 år. Hennes mål är att hjälpa ledare och medarbetare att bli trygga i sitt arbete, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Tillsammans med ledare, ledningsgrupper och medarbetare arbetar hon för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser. För Christina ligger alltid människan i fokus. Hon kombinerar framsteg inom neurovetenskaplig forskning med bland annat ledarskapsteorier. Med detta som perspektiv ökar medvetenheten runt ledarskap och kommunikation. Genom att medvetandegöra dessa mekanismer kan kommunikationen utvecklas till ett effektivt verktyg för både ledare och grupp.

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  " Vi i Partille kommun har sedan flera år ett fint samarbete med Skillspartner. Vi får alltid ett genuint proffsigt och engagerat bemötande. Jag brukar vända mig till Skillspartner och förklara vad vi söker. Därefter får jag flera förslag och vi talar oss fram till ett lyckat event. Min kontaktperson hos Skillspartner är utöver sin yrkeskompetens också en sån där sprudlande och varm person som det är lätt att trivas omkring. Så när hon hör av sig via telefon eller dyker upp på evenemangen som bokats kan man inte bli annat än glad! "

  Maria Dahl, Partille kommun

  "Jag är väldigt nöjd över samarbetet med Skillspartner. De är lyhörda och kommer alltid med bra förslag på föreläsare utifrån mina önskemål och ramar. Samarbetet är smidigt och de är lätta att nå och kommunicera med.  Resultatet är alltid mycket kvalitativa och omtyckta föreläsningar som deltagarna lovordar."

  Sonia Koppen, Vision