Konflikter kostar miljarder!

Publicerat: 5 december, 2023

Enligt en undersökning gjord av Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) kostar olösta eller illa hanterade konflikter miljardbelopp varje år. I sammanställningen har de bland annat räknat in förlorade kunder, tidsförluster, dåligt rykte, ökad personalomsättning, negativ påverkan på arbetslusten och kostnader för rättsliga tvister. Deras undersökning visar också att många chefer är dåligt förberedda på konflikthantering och var tredje chef säger att de hellre hoppar fallskärm för första gången, än att ta itu med en konflikt i arbetsgruppen.

Konflikter i arbetslivet kan alltså bli väldigt kostsamma för såväl de enskilt involverade parterna, som för verksamheten i stort. Onödiga eller illa hanterade konflikter kostar värdefull energi, tidsåtgång och psykiskt lidande för parterna och med det följer minskad arbetsglädje, minskad ork, minskad produktivitet och effektivitet. I värsta fall kan det även leda till långvarig ohälsa, sjukskrivningar, omplaceringar etc. Konflikter påverkar sällan endast de enskilda parterna utan tenderar att både påverka och engagera många fler i organisationen.

Tid, resurser, motivation och produktivitet, som behövs för verksamhetens syften går istället förlorade på att hantera stridigheter.

Proaktiv konflikthantering bör ses som en investering

Merparten av alla konflikter är onödiga och hade inte behövt uppstå om vi hade bättre konfliktförståelse och om vi investerade i att etablera förebyggande insatser för att minimera antalet onödiga konflikter.

Kan vi förbättra vår konfliktförståelse och utveckla förmågan att förebygga den här sortens konflikter så är väldigt mycket vunnet. Vinsterna blir att vi får behålla värdefull energi. Vi får ökad livsglädje och arbetsglädje och vi kan investera vår tid och våra resurser på sådant som vi mycket hellre lägger tid och resurser på.
Det finns primärt tre sätt att angripa konflikter på. Det går att likna vid hur vi resonerar kring hälsofrågor. Här har vi till exempel fått lära oss att våra levnadssätt står i direkt relation till vårt mående och vårt mående står i direkt relation till vår prestationsförmåga.

Om vi äter en balanserad och varierad kost, motionerar regelbundet och sover bra så gynnar det vårt mående och det stärker vårt immunförsvar, vilket i sin tur medför att vi får en ökad motståndskraft när vi väl drabbas av sjukdom. Många sjukdomar har vi gudskelov botemedel för, men det finns ju tyvärr även sjukdomar, som det än så länge inte finns botemedel för.

I dessa fall får vi inrikta oss på behandling såsom smärtlindring och symtomlindring.

Samma resonemang och förhållningssätt är brukbart för konflikter. Många konflikter kan vi förebygga, somliga kan vi lösa (bota), men vissa kommer vi få lov att fortsatt hantera (behandla).

Det är min bestämda uppfattning att vi genom att utbilda oss och öka våra kunskaper om konflikters dynamik och påverkansfaktorer, samt utveckla vår kompetens i konstruktiv konflikthantering, så kommer det medföra att vi mår bättre och mår vi bättre så presterar vi också bättre.

Konflikter är emellertid inte ett sjukdomstillstånd i sig självt

Missa inte Henrik Mattssons och Mi Ridells utbildningsdag där du bl.a. får lära dig hur du kan förebygga att onödiga konflikter uppstår i lika stor utsträckning, få värdefulla och verkningsfulla metoder för att förebygga och hantera konflikter, lära dig hanterar toxiska personligheter och besvärliga beteenden. Läs mer här!

Målet med att investera i konfliktkompetens och att förbygga onödiga konflikter är inte att till varje pris undvika konflikter. Målet är att minska på slitage och psykiskt lidande, samt lösgöra tid, ork och resurser genom att minska antalet onödiga konflikter. För finns det onödiga konflikter så torde ju således även finnas nödvändiga konflikter. Jag menar att vi bör se på konflikter som ett naturligt och självklart inslag i våra liv. Det är inte att vi har konflikter som utgör problemet, utan hur vi hanterar dem. Hanterar vi konflikter bra så kan de ofta leda till både utveckling och förstärkta relationer.

Mörkerrädsla innebär egentligen inte att vi är rädda för mörkret, utan för det som eventuellt döljer sig i mörkret. Konflikträdsla är alltså i första hand inte rädslan för själva konflikten i sig, (vi bråkar inte för att bråka) utan rädslan handlar snarare om ovisshet. Obehagskänslor kopplade till att tryggheten rubbas. Osäkerhet gällande hur konflikten kommer utvecklas och vilka konsekvenser det kan medföra. Olusten av och rädslan för att såra någon eller själv blir sårad. Rädslan för att tappa sin självkontroll eller för att bli utsatt för motpartens angrepp.

Genom att utbilda oss och sätta upp former för konflikthanteringsprocessen så leder det till ökad trygghet och självtillit. När två boxare går in i ringen så vet båda att de ska puckla på varandra, men de har förberett sig och de vet att kampen följer vissa givna regler. Att vara förberedd, känna till spelreglerna och veta på ett ungefär vad vi kan förvänta oss gynnar alla parter och förbättrar avsevärt möjligheterna till en konstruktiv utkomst.

Några snabba tips på vägen:

 1. Välj dina strider!
  Konflikter handlar i första hand om blockerade behov och viljor. Medvetandegör för dig själv vilka behov och viljor som är viktiga att strida för, så du vet var du har dig själv. Blanda inte ihop dina behov och viljor med åsikter och meningsskiljaktigheter. Vi måste inte driva alla åsiktsskillnader till konflikt.
 2. Skilj på proffs och privatperson
  I vissa yrkesroller är konflikter ett mer förekommande inslag då det åligger dessa yrkesroller att ta beslut som påverkar andra negativt eller där en behöver förhålla sig till människor som befinner sig i kris eller väldigt stressade och pressade situationer.Där finns också ökad risk för att en blir föremål för personangrepp och kränkande kommentarer. I de fall som du har en sådan roll är det av största vikt för både dig själv, för den andre parten och för konfliktens de-eskalering  att du kan skilja på din professionella person och ditt privata jag.
 3. Skilj på sak och person
  Gör ditt bästa för att hålla dig till sakfrågan och undvik att bli inlockad i personliga värdemätningar. Håll i minnet att det som den andre uppvisar i sitt beteende är en produkt av vad som pågår inom dem. Lyssna efter vilka behov och viljor som kan ligga bakom beteendet som den andre uppvisar. Väck inte motpartens försvarsreaktioner genom förebråelser, anklagelser, kritik eller negativa omdömen. Visa stöd och respekt för de punkter där du ärligen kan det. Empati kan du visa din värsta fiende. Empati betyder varken tycka som eller tycka om. Det betyder bara förstå. Eftersom vi alla har upplevt frustration, ilska och stress så kan vi alltid relatera till och visa medkänsla för den typen av inslag, utan att vi behöver ge rätt i sak.

 

Gästskribent: Henrik Mattsson – aktuell med den Öppna Utbildningsdagen ”Så hanterar du konflikter och besvärliga personer i arbetslivet” tillsammans med föreläsaren och skådespelerskan Mi Ridell.Om Henrik Mattsson
Henrik Mattsson är en av Sveriges mest etablerade föreläsare och coach. Han föreläser inom kommunikation, konflikthantering, beteenden, ledarskap, teamutveckling och medarbetarskap. Han har coachat och utbildat närmare 100 000 personer sedan 1999 och är idag en av Sveriges mest anlitade talare.

Henrik arbetar främst som föreläsare/utbildare, men även som coach för chefer och mental coach åt bland annat elitidrottare.

Intresseanmälan

Stockholm
08-684 049 24
Göteborg
031-130 700
Malmö
040-40 50 10
Därför ska du anlita oss
Lyhörd, kunnig rådgivning
Snabbt svar
Stort nätverk av talare
Trygghetsgaranti

  * Obligatoriska fält
  Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy

  Kundutlåtanden

  "Jag känner mig alltid trygg med att Skillspartner håller en mycket hög servicenivå. Vi arrangerar föreläsningar för våra klienter, tjänstemän, som är i omställning. Vårt mål är att bjuda på inspiration. Skillspartner är lyhörda, lämnar bra förslag och svarar snabbt. Det känns enkelt, lättsamt och personligt. Det träffar alltid rätt och både vi på TRR och våra deltagare går nöjda från föreläsningarna. Jag kan varmt rekommendera Skillspartner."

  Anna Karin Laurenius Kohle, TRR Göteborg

  " Vi i Partille kommun har sedan flera år ett fint samarbete med Skillspartner. Vi får alltid ett genuint proffsigt och engagerat bemötande. Jag brukar vända mig till Skillspartner och förklara vad vi söker. Därefter får jag flera förslag och vi talar oss fram till ett lyckat event. Min kontaktperson hos Skillspartner är utöver sin yrkeskompetens också en sån där sprudlande och varm person som det är lätt att trivas omkring. Så när hon hör av sig via telefon eller dyker upp på evenemangen som bokats kan man inte bli annat än glad! "

  Maria Dahl, Partille kommun